Podaj przykłady protistów których organizm jest pojedynczą komórką

Pobierz

- Wyjaśnij pojęcie symbioza i podaj przykłady protestów wchodzących w związki tego typu.Komentarze.. Protisty można podzielić na podstawie sposobu odżywiania na autotroficznie, heterotroficzne oraz miksotroficzne.. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawoweKażdy uczeń jest ocenian- y zgodnie z zasadami sprawiedliwości.. Protisty wielokomórkowe mają ciało zbudowane z plechy.protistów podaje przykłady organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą określa kryteriumklasyfikacji protistów wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistów wyjaśnia, na czym polegaróżnica między pinocytozą a fagocytozą omawia proces wydalania i osmoregulacji zachodzący uZadanie.. Protisty odżywiają się i uzyskują energię na wiele sposobów, w zależności od tego, do której grupy protistów zaliczymy dany organizm.. Jest on niezastąpiony przy obiektywnej ocenie postępów ucznia w nauce.. listownica, fitoftora, morszczynPodaj po 2 przykłady jakie organizmy należą do roślin ,zwierząt, protistów,grzybów.Jakby co.. Jest on niezastąpiony przy obiektywnej ocenie postępów ucznia w nauce.. PROTISTY ZWIERZĘCOPODOBNE - to grupa protistów, do której zalicza się.typy protistów wymienia przedstawicieli poszczególnych typów protistów podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą określa kryterium klasyfikacji protistów wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistów wyjaśnia, na czym polega1..

- Podaj przykłady protestów, których organizm jest pojedynczą komórką, kolonią plechą.

Porównaj ich budowę.. Uczniowie zostają poinformowani o Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.. Nie istnieje żadna zaawansowana ewolucyjnie cecha, która wyróżniałaby protisty od pozostałych eukariontów.. Rozmnażają się przez podział komórki, czasem jednak spotyka się też rozród płciowyŻyjące obecnie protisty mają bardzo zróżnicowaną organizację ciała.. Protisty - jedno z pięciu wyróżnianych obecnie królestw organizmów żywych, obejmujące te eukarionty, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do zwierząt, roślin i grzybów.. Może być cienka i elestyczna lub sztywna.. Pomożesz?Plik podaj przykłady protistów których organizm jest pojedynczą komórką.pdf na koncie użytkownika muggenmulig • Data dodania: 28 lis 2018Euglena jest wyjątkowym protistem, który w zależności od dostępu do światła i zasobów pokarmu może być organizmem samożywnym lub cudzożywnym.. jednokomórkowiec nieruchliwy - chlorella.. Protisty pełnią ważną rolę w przyrodzie jako producenci, saprobionty i pasożyty.. malaria: jeden z czterech gatunków zarodźca, ukłucie przez samicę komara widliszka, odstraszanie lub zwalczanie komarów, stosowanie leków antymalarycznych przed wyjazdem w rejony występowania tej choroby,zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie - zakres podstawowy..

Komórki tworzą organizm .

( wymienia przedstawicieli poszczególnych typów protistów ( podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą ( określa kryterium klasyfikacji protistów ( wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistów pelikula cienka i elastyczna - umożliwia poruszanie się organizmu przy pomocy nibynóżek, które organizm 'wysuwa' podczas ruchu.. Ich wielkość i kształt są bardzo zróżnicowane, ponieważ zależą od pełnionych funkcji.. 2.komórka, organizm jednokomórkowy, organizm wielokomórkowy wymienia przykłady komórek prokariotycznych i eukariotycznych wskazuje i nazywa struktury komórki prokariotycznej i eukariotycznej rozróżnia komórki: zwierzęcą, roślinną, grzybową i prokariotyczną wyjaśnia zależność między wymiarami komórki a jej1 Wymagania edukacyjne Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.. Organizm jest w stanie zmienić kształ i poruszać się.Większość protistów to jednokomórkowce, zdarzają się też wielokomórkowce, a nawet organizmy zbliżone do tkankowego poziomu organizacji.. Jest on niezastąpiony przy obiektywnej ocenie postępów ucznia w nauce..

Przykład organizmu.

Jednokomórkowe protisty odegrały ważną rolę w procesach budowy skorupy ziemskiej.Wyróżnia się protisty zwierzęce (pierwotniaki), protisty roślinne (większość kiedyś zaliczana była do glonów) oraz protisty grzybopodobne (śluzorośla).. Większość protistów to jednokomórkowce, .pelikula - błona białkowo- lipidowa, która pokrywa ciało Protistów.. Spotykane są także formy komórczakowe i kolonijne o różnych kształtach.. Zbudowane z jednej komórki, ale z dużą liczbą jąder, duże rozmiary, forma jednokomórkowa, wielojądrowa - pełzatka.- Podaj przykłady świadczące o tym, że bakterie to organizmy kosmopolityczne.. Znajomość i rozumienie treści programowych.. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia Wymagania podstawowe konieczne (na stopień dopuszczający) podstawowe (na .1 Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.. U jednokomórkowych występuje forma ameboidalna /pełzaka/, kokoidalna /nieruchliwej komórki/ lub wiciowcowa.. Najmniejsze są komórki bakterii, które mają przeciętnie jedną tysięczną milimetra, czyli jeden mikrometr (1 µm) długości.protistów podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą określa kryterium klasyfikacji protistów wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistów wyjaśnia, na czym polega różnica między pinocytozą a fagocytozą omawia proces wydalaniaprotistów podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą określa kryterium klasyfikacji protistów wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistów wyjaśnia, na czym polega różnica między pinocytozą a fagocytozą omawia proces wydalaniaprotistów podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą fagocytozą omawia proces wydalania i osmoregulacji zachodzący u protistów zwierzęcych omawia kolejne etapy przebiegu koniugacji u pantofelka omawia kolejne etapy cyklu rozwojowego zarodźca malarii( wymienia przedstawicieli poszczególnych typów protistów ( podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą ( określa kryterium klasyfikacji protistów ( wymienia i charakteryzuje sposób funkcjonowania organelli ruchu u protistówProstisty dzielą się na 3 grupy: - pierwotniaki -protisty roślinopodobne -protisty grzybopodobne (śluzowce) 4. zarodziec malaryczny, śriwdrowiec gambijski 5. ciało grzyba wielokomórkowego to grzybnia, zbudowana z nitkowatych strzępek 6. jednokomórkowy - np. drożdże wielokomórkowy-np. pieczarka 7.typów protistów podaje przykłady protistów, których organizm jest: pojedynczą komórką, kolonią, plechą omawia kolejne etapy przebiegu koniugacji u pantofelka omawia kolejne etapy cyklu rozwojowego zarodźca malarii charakteryzuje budowę form jednokomórkowych i wielokomórkowych protistów roślinopodobnych wymienia cechyOrganizm jednokomórkowy nazywany jest wszystkimi formami życia, których ciało składa się z pojedynczej komórki i że nie tworzą żadnego rodzaju tkanki, struktury ani ciała stawowego z innymi tego rodzaju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt