Dopisz brakujace liczby

Pobierz

Do 7,8 brakuje nam 2,3, czyli wpisujemy w kółeczko tę liczbe.Wpisz brakujące liczniki lub mianowniki, tak aby podane ułamki były równe liczbie zapisanej w kółku.. Aby liczba po prawej była większa, cyfra jedności po prawej musi być większa niż cyfra jedności po lewej, .wg Magdaskrycka.. Kolejne liczby otrzymujemy na zmianę dodając 7 i odejmując 3 od poprzedniej liczby.Liczby dodatnie i ulemnie dopisz na osi brakujące liczby.. Question from @Domka161 - Szkoła podstawowa - MatematykaWpisz brakujące liczby: a)0,617t=.kg.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Wpisz brakujące liczby i oblicz.. Zadanie jest zamknięte.. wg Nataliakarcz.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.5.2016 (2:46) - przydatność: 16% - głosów: 13. podaje ułamki 1/2= 3 / ile na dole jaka liczba?, 1/2= na dole ułamku jest 10, 2/3= na górze ułamku jest 10, 2/3=na dole ułamku jest 12 , 4/7= na dole jest 14 ,40/70= na dole jest siedem , 10/15 .Matematyka DZIAŁANIA Dodawanie do 10 019 6 + = 10 3 + 8 + 4 + 2 + = 5 + 7 + 9 + Ile brakuje do 10?. W kółku po lewej będzie 0,5.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.W pierwszym przykładzie cyfra dziesiątek po prawej stronie jest większa niż po lewej stronie, więc wystarczy wpisać dowolną cyfrę jedności, aby zapis był poprawny, np.: 34 < 4 1..

Matematyka wpisz brakujące liczby?

2012-03-05 22:36:49; Wpisz brakujące liczby i uzupełni działanie 2012-09-07 15:20:28; Wpisz brakujące rz 2011-12-17 17:12:27; W brakujące miejsca wpisz a, an or the 2011-03-17 20:19:18Wpisz brakujące liczby.. Liczby niewymierne - liczby nie dające się zapisać w postaci ułamka zwykłego ( np. 3, 5,.Wpisz brakujące liczby tak aby otrzymane ułamki były równe ułamkowi który zapisano w kółkach !. h)1,8kg=.kg.g.Wpisz brakujące liczby tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie: Wpisz brakujące liczby tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie: a)Suma liczb była tak sama: 1 _ 2 -23 1 _ _ 1 _ -23 0 _ - 1 -4 -2 _ -2 -3 -3 _ -3 -20 -4 _ -3 b)Iloczyn liczb był taki sam: _ _ 3 -1 2/3Wpisz brakujące liczby.. .Daje Naj Wpisz w brakujące miejsca odpowiednie liczby 50% z liczby ……… to 17 1% z liczby ……….. zł to 5 zł 10% z masy………… kg to 23 kg.. Ułóż i rozwiąż odpowiednie układy równań.dopasuj zdania do odpowiednich rownan i wpisz brakujace liczby Zaokrąglij podane liczby do jedności i do części setnych.. Mamy liczby: 1,2 + 1,8 + 2,5 = 5,5. g=0,807 h=2,7183 i=9,8067 j=69,9643 k=9,9999 z góry thx Zaokrąglij podane liczby do jedności i do części setnych.. .Przejdźmy do linii na dole, mamy trzy cyfry: 3,6 + 3 + 0,7 = 7,3.. Dodaj.Liczby wymierne - liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , gdzie p jest dowolną liczbą całkowitą, a q jest dowolną liczbą naturalną ( np. 1/7, 3 ½,- 32/5 , 0, -2,6 , 5 (3), 3. g=0,807 h=2,7183 i=9,8067 j=69,9643 k=9,9999 z góry thx Czyli do 7,8 brakuje nam 0,5 (7,8 - 7,3 = 0,5)..

Brakujące liczby Koło fortuny.

a)Obliczamy, ile ma wynosić ta suma, korzystając z kolumny zaznaczonej na niebiesko: A teraz uzupeł Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 7Daje Naj Wpisz w brakujące miejsca odpowiednie liczby 50% z liczby……… to 17 1% z liczby……….. zł to 5 zł 10% z masy………… kg to 23 kg.. liczby słownie-klasa 3 Znajdź parę.. Przechodzimy do poziomej lini, która znajduje się wyżej.. Modlitwa "Ojcze nasz" - wpisz brakujące słowa Brakujące słowo.Zadanie: wpisz brakujące liczby a 2 5 10 35 Rozwiązanie: a 2 5 4 10 14 35 24 60 40 100 b 4 7 12 21 28 49 40 70 52 91 c.. W tym przypadku cyfra dziesiątek po obu stronach jest taka sama.. Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych?. Klasa 2 Matematyka.. Wpisz brakujące liczby.Zeszyt ćwiczeń cz. 1 - strona 84..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt