Uzupełnij poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego

Pobierz

Uzupełnij luki w zdaniach daje naj Answer.Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwa argumenty uzasadniające prawa Dariusza do.. Podaj rok, w którym Rosja otrzymała ziemie oznaczone literą A Pojęcie Ziem Odzyskanych, powstałe po roku 1945, odnosiło się do ziem zachodnich i północnych, przyznanych Polsce decyzją zwycięskich mocarstw: ZSRR, USA i. Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F przy fałszywych.. Question from @Pritygirl - Gimnazjum - HistoriaNa podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. Uważnie przeczytaj polecenie.. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej.Przeczytaj poniższe pary zdań Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego .. Albowiem gdziekolwiek w naszym królestwie owce dają delikatniejszą, a więc i droższą wełnę, tam zaraz spieszą wielmoże i szlachta, a nawet ten i ów opat, człowiek świątobliwy; wszyscy oni nie są zadowoleni z tych dochodów i plonów rocznych, jakie przynosiły ich przodkom posiadłości ziemskie.Na podstawie poniższego tekstu źródłowego i własnej wiedzy uzupełnij zdania, wybierając właściwe informacje spośród wymienionych w punktach í) - ï).. Całkowity ładunek jądra jest równy 3,2Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej okolic Krakowa (strona III barwnego materiału źródłowego), na której zaznaczono zieloną linią zasięg obszaru przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej..

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Uzupełnij poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego przyporządkuj do każdego z nich właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami a c proszę o szybką pomocUzupełnij poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego przyporządkuj do każdego z nich właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami a c proszę o szybką pomoc.. Stara matura z geografii 2019 poziom podstawowy odbyła się 15 maja 2019 roku o godzinie 09:00.. Wymień korzyści, które- wedługOceń na podstawie tekstu źródłowego czy poniższe zdania są prawdziwe.. Przedstawiony tekst pochodzi z 2.1.. 1.Utwórzcie trzy zespoły i przydzielcie.. B. ZSRS albo III Rzeszy.Wczoraj i dziś 8, Zeszyt ćwiczeń.. Dużo i to najcenniejszych, naszych ludzi znajduje się jeszcze w obozach pracy i więzieniach.Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono zjawisko przyrodnicze obserwowane z powierzchni Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. Zgodnie z jego treścią koniecznym warunkiem rzeczywistej integracji państw europejskich było 2.2.Uzupełnij zdania 3.1.-3.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

Uzupełnij poniższe zdanie.

(0−1)Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego wybierz odpowiedź a albo b i jej uzasadnienie jeden dwa lub trzy tekst dotyczy programu środowiska politycznego nazywanego białym czerwonym ponieważ.. Zastanów się.. Uzasadnij tezę, że konstytucja.. Uzupełnij opisy legendy poprawnymi informacjami.. Uzupełnij podany tekst.. A. deklaracji Schumana.. Dokończ zdania wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Partia polityczna, której postulaty przedstawiano w tekście .Na podstawie poniższego rysunku wskaż zdania prawdziwe.. Przedstawione w tekście postulaty pochodzą z programu ludowców skupionych w: A. PSL.. Zgodnie z treścią tekstu Niemcy powinny rozszerzać swoje terytorium w kierunku 1.3.. Strona 60.. Zjawisko, które przedstawiono na fotografii, występuje przede wszystkim na obszarach i jest A/BDokończ zdania na podstawie tekstu źródłowego.. Wpisz w wyznaczonych miejscach litery A, lub .. Określ, jakie terytorium powinno obejmować państwo polskie oraz jaką gwarancję niepodległości- zdanie autora tekstu- powinni otrzymać PolacyWykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego dokończ poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie.. W Imię Pańskie, Amen.. Zadanie 5.1.. Question from @Moonlight27 - Gimnazjum - Historia Rozwiązanie zadania 3 z książki Bliżej historii 2 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pla) Dokończ poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego..

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej.

Przedstawione tezy były zgodne z programem politycznym 1.2.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. "Sikorski - stwierdzam wobec Pana Prezydenta, iż jego oświadczenie o amnestii nie jest wykonywane.. Dekret o pokoju, Piotrogród, 8 listopada 1917 r.Na podstawie fragmentu konstytucji królestwa polskiego wykonaj polecenie.. Połącz postacie z właściwymi informacjami na ich temat.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 50.. Question from @Nataliaa8989p8e7mo - Gimnazjum - HistoriaZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na pytanie ( z podręcznika do 2 kl gim "Śladmi przeszłości" str 9 " apel Papieża Urbana II"): 1.Wyjaśnij do kogo papież kierował swoje wezwanie.. Zapoznaj się z fragmentem konstytucji rp i określ na jego podstawie, czy poniższe zdania.Stara matura z geografii 2019 poziom podstawowy - arkusz i odpowiedzi.. Dokonałem też tego, a mianowicie na następujących warunkach: winniście .Autorem powyższego tekstu był 1.1.. Zadanie.. Przyporządkuj.. Uzupełnij poniższy tekst.. Uzupełnij poniższy tekst.. Uzupełnij poniższy tekst.. Na schemacie przedstawiono kation B. Jądro składa się z dwóch protonów i jednego neutronu.. Question from @Lunisas12 - Szkoła podstawowa - Język angielski ..

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.

Odpowiedź Guest.. (2 pkt) zapoznaj się z fragmentem tekstu i wykonaj polecenia.. wypisz nazwy najważniejszych instytucji nadzorujących przestrzegania prawa we współczesnej Polsce.Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 2 i 3.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu.Zadanie wykonaj na podstawie mapy temperatury wód powierzchniowych oceanu światowego (strona I barwnego materiału źródłowego) oraz poniższej mapy, na której przedstawiono rejony powstawania i trasy przemieszczania się cyklonów tropikalnych.. ponieważ wszystkim jest doskonale znane,że nie posiadam niczego , co pozwoliłoby mi wyżywić [się] i odziać, dlatego też zwróciłem się do waszej łaskawości i postanowiłem, że powinienem się oddać i powierzyć waszej opiece.. B. wywodziły się z Niemiec.Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 12 i 13 12.Podaj nazwę oraz datę wydania dokumentu 13.. Wybierz właściwą (.). Wspomniany w tekście wybór mniejszego zła dotyczył konieczności opowiedzenia się mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej po stronie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Według autora tekstu powstanie i istnienie państwa rosyjskiego było możliwe dzięki elitom, które 1.4.. Na podstawie fragmentów konstytucji rzeczypospolitej polskiej oraz własnej wiedzy wykonaj polecenie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Na napisanie poziomu podstawowego maturzyści mieli 120 minut, czyli standardowe 2 godziny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt