Popatrz na obrazki i uzupełnij tekst wyrażeniami z ćwiczenia 3

Pobierz

2013-09-26 14:56:111 Popatrz na obrazki i uzupełnij podpisy.. 4 Dopasuj odpowiedzi a-e do pytań z ćwiczenia 3. a 3 25 Star Street, Kingston.. 4 Popatrz na rysunki i połącz je z wypowiedziami.. Uzupełnij dialog.. 4Zadanie 2 strona 57 (ćw).. Posłuchaj nagrania i uzupełnij rachunek.. 2-uzupełnij zdania czasownikiem should/shouldn't, zad.3-podpisz obrazki, zastosuj czasownik should.. 11 zdań) proszę pilne!. Napisz zdania w zeszycie.. (Przykład)2.. Popatrz na ilustracje i uzupełnij zdania używając A (jedno), SOME (kilka, jakieś) lub A LOT OF (dużo).1 Popatrz na obrazki i wpisz liczby obok podanych wyrazów.. Następnie nazwij posiłki.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Moim zdaniem postępowania … nie da się niczym .popatrz na obrazek i uzupelnij tekst slowami z ramki.. Przeczytaj tekst ponownie i połącz obrazki A - C z paragrafami 1 - 3.. Wypisz z tekstu wszystkie czasowniki w II formie (past Simple) np. went - poszliśmy.. DAM NAJJJ opisz krajobraz przedstawiajacy skalę zwaną Sokołową (min.. Popatrz na obrazki w zadaniu 3 (str.56) i połącz palcem szukane miejsca z ulicami, na których się znajdują, np. Excuse me.3.. 11 zdań) proszę pilne!Popatrz na obrazki i uzupelnij zdania 2016-03-12 11:05:32 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00 Uzupełnij zdania , używając a lub an ..

Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .

Zapisz do zeszytu wyrażenia z: do, go, play.. nagranie - 3/57.. Popatrz na menu w zadaniu 3 i wybierz sałatkę, którą chcesz zamówić.. Uzupełnij tekst.daje naj + ️Na podstawie tekstu uzupełnij tabelkę produktami, które możemy policzyć (we can count) i tymi których nie możemy policzyć (we can't count).. Uzupełnij zdania formą twierdzącą lub przeczącą going to i właściwym .. 5 Uzupełnij tekst wyrazami i wyrażeniami z ramki.Ex.3/51 Popatrz na obrazki i utwórz wyrażenia z [ago].. Jest to zadanie na ocenę!Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania słowami z ramki.. (znajdziesz je tutaj: Link).. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie potrafisz.. Usłyszysz pytanie, daj odpowiedź i posłuchaj czy miałeś rację CD 1.51.3 Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Przeanalizuj zadanie.. Pomogą Ci w tym ilustracje.. Masz podaną sytuację wyjściową: Czwarta godzina, maj, wtorek.. 2014-10-15 17:57:55; Uzupełnij tabele zad B1 str.11 ćwiczenia Das ist Deutsch kl 3 gimnazjum 2011-11-11 22:23:51Na stronie 104 w podręczniku proszę zrobić ćwiczenia 1,2,3,4,7 Na stronie 105 ćw 8 przeczytaj tekst i w ćw 9 i 10 napisz odpowiedzi do pytań do tekstu ( w ćw 9 nr pytania i literę z odpowiedzi np. 1-A) - odeślij do sprawdzenia wszystkie ćwiczenia z zeszytu (str 104 i 105) W ćwiczeniach proszę zrobić strony 66 i 67-Nie odsyłamy!Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c)..

Popatrz na obrazki w zadaniu 6 i uzupełnij zdania.

4 Uzupełnij zdania.. Następnie przeczytaj je nagłos pamiętając o wymowie can i can't.. Zwyczajnie policz ile to jest temu od sytuacji w każdym przykładzie.. Ex.4/51 Uzupełnij ćwiczenie podanymi zdaniami.. Tu jest sześciu chłopców, a tam - dwoje dzieci.. Tam , gdzie jest to konieczne , dodaj `s lub s` .. Jest ono dostępne tylko dla użytkowników wspierających stronę.Ex 4 - popatrz na obrazki i podaj na głos ich angielskie nazwy.. 2013-01-17 14:50:22; ćw 3 str 16 Popatrz jeszcze raz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania wyrazami z raki .. Wykorzystaj dialogi z podręcznika, strona 79.. Obrazek w załączniku Załącznik do pytania .. ***** Lesson 11 4th, 5th, 6th, 7th, 8th May( wybierz właściwą datę) Topic : Ćwiczenia utrwalające słownictwo i wyrażenia z działu 51 Uzupełnij dialog słowami z ramki.. Zeszyt ćwiczeń p.84.. 1 Dopasuj wyrażenia 1-7 do osób na zdjęciu.. Zeszyt ćwiczeń p. zzNapisz w zeszycie dwa zdania na temat tego, co jest ważne dla zdrowia.Możesz skorzystać z zapisanych wcześniej sformułowań.. Ex 3 - Posłuchaj nagrania.. Przeczytaj czasowniki złożone ( ćwiczenie 4) oraz uzupełnij zdania w ćwiczeniu 5: Can you clean up the mess at the balcony?.

Ex 1 - Popatrz na obrazki, następnie uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.

4 / 88 SB - przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.. Zrób ćwiczenie 5 ( podręcznik strona 109).. W zeszycie ćwiczeń na stronie 49 uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.. Zadanie 5 strona 73.. It looks awful 6.Ćwiczenia pisemne do wykonania w zeszycie- podręcznik str 68- zad.. Wykorzystaj sformułowania z ramki.. DAM NAJJJ opisz krajobraz przedstawiajacy skalę zwaną Sokołową (min.. Zadanie 4 ze strony 57 wykonaj w zeszycie.. Zrób ćwiczenia 3,4 ( zeszyt ćwiczeń strona 68) 6.. Zapisz rozmowę ze sprzedawcą.. Uzupełniamy: Tam stoją trzy dziewczynki.. Znajdź w nim zdania z wyrażeniami First, Then, After that - przepisz je i przetłumacz pisemnie w zeszycie.. Dla utrwalenia nazw sportów możesz zagrać w grę:Zad.3.. Przeczytaj historyjkę z poprzedniej lekcji i spróbuj odpowiedzieć (ustnie) na pytania w zadaniu 2, strona 56.. Jedna dziewczynka trzyma misia, a druga - zeszyt.. Podręcznik strona 87. .. Oceń postępowanie z postaci z ćwiczenia 1.. Question from @Kolorowa126 - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Popatrz na obrazki i uzupelnij tekst brakującymi wyrażeniami .. Z pośród podanych nazw procesów wybierz właściwe i wypisz je na rysunkuPopatrz na obrazki i uzupełnij zdania,używając will.. Podręcznik str 73- zad.. Zapisz w zeszycie TRUE (prawda) lub False (fałsz).. *wersja do wydruku: Lesson 23Wykonać zadania 3 - 6 ( załącznik nr 2, załącznik nr 3).A więc otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 19..

... Uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki.

3 - uzupełnij dialog odopwiednimi wyrazami (można pomóc sobie wyrażeniami z poprzedniej lekcji)5.Popatrz na drzewo genealogiczne i uzupełnij zdania.. Podpisz ilustrację.Proszę ️ Answer.. @Gość Witam, r ozwiązanie tego zadania znajduje się już na odrabiamy.pl.. 3 Uzupełnij pytania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Połącz pasujące do siebie puzzle, a dowiesz się, co jest ważne dla zdrowia.. Czerwoną koszulę ma trzeci i szósty chłopiec od lewej strony .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Popatrz ponownie na ilustracje z ćwiczenia 3. oraz uzupełnij pytania i odpowiedzi dotyczące zeszłego wtorku.. 1 t r a v e l 2 f _ _ _ _ _ _ ' _ .. które można w nich kupić z ramki B. Grammar 3 Popatrz na tabelę z informacjami o planach na weekend Tima i Eve.. My name's Odpowiedź na zadanie z Junior Explorer 4.. Zeszyt ćwiczeń: ex.. e T-O-M F-L-Y-N-N. 5 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 3, podając prawdziwe informacje o sobie.3.. Część 3 - strona 49.. UWAGA!. Są to opisy postaci z obrazka.popatrz na obrazek i uzepelnij tekst slowami z ramki.. Następnie zdecyduj, czy zadania są prawdziwe czy fałszywe.. Zadanie 3/57.. Oglądasz stare wydanie książki.. 4.Uzupełnij zdania w ćwiczeniu 3 wyrazami z tekstu.. Naklej brakujące obrazki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt