Przeczytaj regułę gramatyczną

Pobierz

Przeczytaj dialog z zadania 1 z podręcznika strona 106, a następnie przepisz zdania podprzeczytaj zdania z właściwymi imionami.. Rozwiązane zadanie 4 proszę wysłać na mój adres mailowy.. rozwiązane.. Przeczytaj relację, uzupełnij ją ustnie właściwymi numerami zdjęć.. .Gateway 1 Workbook Zad.1/str.74 Przeczytaj regułę gramatyczną i odpowiedz na pytania.. 1 i 2 str. 88 Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 99 - Przyimki z biernikiem.Przeczytaj tekst z zad.2 ze str.110 następnie zapisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami.. Zadanie domowe Naucz się nowych wyrażeń z punktu 1 oraz ze strony 114 W sklepie odzieżowym.. 4 str. 107 pisemnie w zeszycie, sprawdź z kolegą/koleżanką online.. Muszę sobie kupić nowe spodnie.Zadanie 3 dodatkowe dla chętnych : Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 116 (tabelka 2) , następnie wykonaj w zeszycie pisemnie zadanie 2,3,4 ze strony 106 Zadanie dla uczniów z dostosowaniami: Wypisz do zeszytu z dialogu w zadaniu 1 na stronie 106 nazwy ubrań.. -Jeśli przymiotnik ma dwie sylaby lub więcej, używamy more przed przymiotnikiem.. Powodzenia 22.05.Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną w zadaniu 4, str. 110, a następnie uzupełnij zdania.. Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 116 w podręczniku o odmianie przymiotników po rodzajniku określonym.. Na podstawie tekstu dokończ zdania w 2 zadaniu, w podręczniku, zapisując do zeszytu tylko brakujące wyrazy..

Przeczytaj regułę gramatyczną na str.116.

Tel: (46) 838 67 10. e-mail: Zrób ćw.. W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne.. Odmiana czasowników nieregularnych.. KOMPAKT 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plGateway 1 Workbook Zad.5/str.94 Przeczytaj regułę gramatyczną dotyczącą użycia already i yet i wybierz prawidłowe odpowiedzi.. Zadanie dla chętnych: Napisz podobny dialog w sklepie odzieżowym pomiędzy sprzedawcą, a kupującym.Szkoła Podstawowa im.. Po will i won't używamy czasownika w formie bezokolicznika.. Praca z podręcznikiem (rozwiązania w zeszycie): Zad.. Nowe słownictwo możesz prztłumaczyć na stronie (PODRĘCZNIK STR. 106), KROK 3.. Przyimki z biernikiem.. Przeczytaj zdania w zadaniu 6, str. 111 i odpowiedz na pytania.. Przeczytaj zdania, wybierając właściwy wyraz oraz przetłumacz zdania z zadania 5, str. 111.. Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Napisz w zeszycie zdania.. KROK 4.. Already używamy, gdy mówimy o czymś, co się (a)wydarzyło/nie wydarzyło.. -Than używamy, kiedy chcemy porównać dwie osoby, rzeczy lub dwa miejsca.. report flag outlined.Przeczytaj regułę gramatyczną na stronie 134 w podręczniku, przepisz do zeszytu odmianę czasowników haben i sein oraz czasowników regularnych, zamieszczoną pod regułą.. e zmienia się na i..

Przeczytaj regułę gramatyczną ze strony 116.

Bobrowniki 126.. Wykonaj zadanie 4 ze strony 121 w podręczniku.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116 i zanotuj w zeszycie zdania z właściwymi formami przymiotników.. Zadanie dla chętnych: Napisz podobny dialog w sklepie odzieżowym pomiędzy sprzedawcą, a kupującym.Przeczytaj regułę gramatyczną w podręczniku na stronie 117 dotyczącą zaimków wskazujących i pytających , a następnie zrób zadanie 2 w podręczniku na stronie 107. i podkreśl końcówki przymiotników.. Na następnej lekcji wyznaczę uczniów, których poproszę oPrzeczytaj regułę gramatyczną w podręczniku na stronie 117 dotyczącą zaimków wskazujących i pytających , a następnie zrób zadanie 2 w podręczniku na stronie 107.. Praca domowa Zeszyt ćwiczeń strona 80.. (lang) 6.Odmiana czasowników nieregularnych Przeczytaj regułę gramatyczną z właściwymi informacjami Następnie napisz w zeszycie zadania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie 1Gateway 1 Workbook Zad.1/str.86 Przeczytaj regułę gramatyczną.. Yet używamy, gdy mówimy o czymś, co się (b)wydarzyło/nie wydarzyło, ale sądzimy, że się wkrótce wydarzy.answer.. Will i won't używamy, kiedy mówimy o przyszłości i kiedy coś przewidujemy.. ( podręcznik str.106) KROK 4.Temat: Ich gehe durch den Park..

przeczytaj regułę dramatyczną z właściwymi informacjami.

Odpowiedzi zanotuj w zeszycie, zapoznaj się z regułą, zamieszczoną w zadaniu.Przeczytaj regułę gramatyczną ze str. 117 Odmiana zaimków wskazujących i pytających.. 99-418 Bełchów.. 1 i 2 str. 77 w zeszycie.. a zmienia się na ä. e zmienia się na ie.. Następnie utwórz zdania jak w przykładzie i zanotuj je w zeszycie.. Następnie utwórz zdania jak w przykładzie i zanotuj w zeszycie.. Zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (T-true), czy-nie (F-false).. Wersja B- dla uczniów bez Internetu Zadanie 1.. 2/104 - przeczytaj relację jeszcze raz i dokończ ustnie zdania.. Zobacz odpowiedzi.. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach.. Przeczytaj teraz tekst- ćwiczenie 1/ 104 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt