Na podstawie tekstu oraz fotografii wykonaj polecenia dokończ zdanie wybierz

Pobierz

Polskie jachty cieszą się tak dużym powodzeniem .Na podstawie tekstu, fotografii oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia.a) Wymień nazwy czterech.. (na zdjęciu).. gdybyśmy wyruszyli z Polski w podróż na południe , kierując się w zdłuż południka przebiegającego przez Warszawe , dotarli byśmy do takich krająw , jak : a) BRAZYLIA,LIBIA,MEKSYK b)CZAD,MONGOLIA,WĘGRY c)ANGOLA,CZAD .. Źródło: Dokończ zdanie.Zamieszczonych w tabeli danych statystycznych i wskazania okresu, w którym produkcja.. a) Określ tendencje zmian w wielkości zatrudnienia w rolnictwie oraz w wartości pro-dukcji rolnej w Kanadzie.. Question from @Nataliaa8989p8e7mo - Gimnazjum - HistoriaWykonaj polecenia na podstawie tekstu, wykresu oraz fotografii.. W ostatnich latach dobrze rozwija się w Polsce przemysł stoczniowy.. Dokończ zdanie.. Zadanie 5: Planeta Nowa 5 - strona 33.. Zdania wodzów ateńskich były podzielone: jedni nie chcieli dopuszczać do walki [.. ],a drudzy wraz z Miltiadesem radzili bić się.Dokończ zdanie.. Teraz będzie nas już tylko coraz mniej i za pół wieku liczba mieszkańców Polski spadnie doNa podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. tragicznej sytuacji ludności związanej ze zniszczeniami .P F. Zadanie 2.. Wybierz książkę.. Dokonałem też tego, a mianowicie na następujących warunkach: winniście .oznaczona na mapie numerem ..

Na podstawie tekstu, fotografii oraz mapy umieszczonej w podręczniku (s.1.

Największym afrykańskim producentem diamentów jest.a) Dokończ poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego.. B. kryzys lat dwudziestych, ponieważ świadczy o szalone lata dwudzieste, 3. popularności nowych rozrywek oraz dążeniu ludzi do korzystania z życia.. Na podstawie tekstu, fotografii oraz danych zamieszczonych w tabeli wykonaj poniższe polecenia.. Całe społeczeństwo rozszczepia się [.]. na dwie wielkie, wręcz przeciwstawne sobie klasy: burżuazję i proletariat.Określ, która fotografia przedstawia manifestację eurosceptyków, a która - euroentuzjastów.. Najwięcej elektrowni wiatrowych znajduje się w województwie .. Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, Gdańsk 2003.. Przyjęło się co prawda mówić o dwóch rewolucjach rosyjskich [.. ], ale tylko pierwsza zasługuje na to miano.. ponieważ wszystkim jest doskonale znane,że nie posiadam niczego , co pozwoliłoby mi wyżywić [się] i odziać, dlatego też zwróciłem się do waszej łaskawości i postanowiłem, że powinienem się oddać i powierzyć waszej opiece.. wykonaj polecenia na podstawie tekstu, fotografii, mapy.. Tekst Ród Merowingów, z którego Frankowie zwykli byli sobie wybierać królów, na pozór trwał aż do Childeryka [743-751]; on bowiem, na rozkaz papieża, został złożony z godności, ostrzyżony i zamknięty w klasztorze.Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja (strona I barwnego materiału źródłowego)..

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Zadanie 6.. Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego.. 6 Wartość produkcji rolnej i zatrudnienie w rolnictwie w Kanadzie w latach .Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, diagramów oraz innych źródeł informacji.. a) Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.. Wyrosłe z upadku społeczeństwa feudalnego nowoczesne społeczeństwo burżuazyjne nie zniosło przeciwieństw klasowych.. (0 1) Dokończ zdanie wybierz odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Źródło 1.. Autorem tekstu był A. uczestnik pow Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 75Zadanie.. Tekst Ród Merowingów, z którego Frankowie zwykli byli sobie wybierać królów, na pozór trwał aż do Childeryka [743-751]; on bowiem, na rozkaz papieża, został złożony z godności, ostrzyżony i zamknięty w klasztorze.Wykonaj polecenia na podstawie tekstu oraz wykresu.. Question from @Adrikgraczmsp - Szkoła podstawowa - GeografiaKażdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli.. Coraz większą rolę odgrywają stocznie jachtowe specjalizujące się w budowie luksusowych jachtów.. B. ZSRS albo III Rzeszy..

(0-1) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.

b) Wyjaśnij, dlaczego wiele środowisk litewskich, białoruskich i ukraińskich zdecydowało się na podjęcie .Zadanie 5.. Rocznie powstaje ponad 22 tys. jednostek tego typu.. Władca opisany w tekście 1. wprowadził w Rzymie formę rządów określaną jako A. demokracja.. 5. a) Dokończ zdanie.. Układ graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 Instrukcja dla zdającego 1.1.. (0-3) Na podstawie tekstu, mapy i taśmy chronologicznej wykonaj polecenia.. [Wtedy] Rosja przeżyła prawdziwą rewolucję, ponieważ rozruchy, które położyły kres caratowi, [.]. wybuchły samorzutnie, a Rząd Tymczasowy, który przejął władzę, zyskał natychmiast ogólnokrajowe poparcie.Na podstawie tekstu, fotografii oraz danych zamieszczonych w tabeli wykonaj poniższe polecenia.. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. Obecnie jest nas 38,5 mln, ale z wyliczeń demografów wynika, że była to ostatnia dekada z przyrostem ludności.Na podstawie mapy politycznej świata , zamieszczonej w atlasie wykonaj polecenia a) dokończ zdanie _ wybierz i zaznacz właściwą odpowiedz spośród podanych .. b) Wskaż główną przyczynę wysokiej produkcji roślinnej i zwierzęcej w Kanadzie..

(0-3) Na podstawie tekstu, mapy i taśmy chronologicznej wykonaj polecenia.

Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2 b) Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania były prawdziwe.. Question from @Smarcelina747 - Szkoła podstawowa - GeografiaDokończ zdanie na podstawie fotografii.. Strona 33.. Przedmiot.. b) W kolejnych zdaniach należy wykreślić następujące wyrazy (w nawiasie podano wyjaśnienie): A.. Aż 95% z nich trafia za granicę, m.in. do Stanów Zjednoczonych i Niemiec.. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D.. B. W aglomeracji meksykańskiej mieszka obecnie około 9 mln / 21 mln osób.P F. Zadanie 2.. Planeta Nowa 5, Zeszyt ćwiczeń.. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1-4.Uzupełnij zdania.. a) Należy wypisać następujące zastosowania: Diamenty w przemyśle wykorzystuje się do produkcji wierteł, materiałów ściernych, narzędzi do cięcia szkła oraz narzędzi chirurgicznych.. Zadanie 14.. Następnie przyporządkuj hasła związane z poglądami uczestników poszczególnych zgromadzeń oraz wskaż, która strona zwyciężyła w referendum.. Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym .Arkusz - poziom podstawowy.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3. otografia ilustruje A.. 254 i 3,34 Zadanie 15.. B. cesarstwo.. Korzystając z informacji w podręczniku, uzupełnij tabelę przedstawioną problemy ludności w wielu krajach afrykańskich.. Obecnie jest nas 38,5 ł mln, ale z wyliczeń demografów wynika, że była to ostatnia dekada z przyrostem ludności.. Iloczyn liczb 25,4 i 33,4 jest równy iloczynowi liczb A.. 5 szkoły podstawowej.. wykonaj polecenia na podstawie tekstu, diagramów.Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. Średnia moc elektrowni wiatrowej w województwie łódzkim wynosi MW, w województwie pomorskim - MW, a w zachodnio-Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1-3.. Choć prawa człowieka powstały jako instrumenty ochrony przed tyranią sił niedemokratycznych, są w ustroju demokratycznym równie potrzebne jak w autokratycznym.Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego dokończ poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych .Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Od spisu w 2002 roku liczba ludności Polski wzrosła o 271 tys.. Wykonaj polecenia na podstawie danych zamieszczonych w tabeli i własnej .. W 1980 roku w obszarze metropolitalnym Meksyku mieszkało mniej / więcej ludności niż w samym mieście.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. 3 4 Dokończ zdanie na podstawie fotografii.. Wybierz właściwą (.). Wspomniany w tekście wybór mniejszego zła dotyczył konieczności opowiedzenia się mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej po stronie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt