Na podstawie fotografii i mapy uzupełnij zdania

Pobierz

Zadanie 15.1.. WOS poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - ten materiał przygotowaliśmy z myślą o uczniach technikum, którzy w piątek postanowili zdawać wiedzę o .Na fotografii przedstawiono skamieniałość przewodnią występującą na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.. Na fotografii przedstawiono globus,który jest Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5 Kolejne zdania należy uzupełnić w następujący sposób: A.. Zadanie 7. .. Na podstawie mapy podaj trzy walory przyrodnicze obszaru przedstawionego w polach A1 i A2, które zachęcają do wędrówki szlakami turystycznymi.. (0-2) Uzupełnij zdania - wpisz zmiany temperatury powietrza i zachmurzenia, jakie wystąpiły w punkcie oznaczonym na mapie literą X podczas przesuwania się z zachodu na wschódNa podstawie tekstu, fotografii oraz danych zamieszczonych w tabeli wykonaj poniższe polecenia.. Na mapie poziomice poprowadzono co 20 m.. B. W tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się , która należy do źródeł .. Na podstawie skamieniałości przewodniej przedstawionej na fotografii można określać wiekZadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.Na podstawie mapy uzupełnij zdania A.Na mapie poziomice poprowadzono co ..

Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

m .C.Najbardziej stromym stokiem Łysicy jest stok .D.Odległość między Łysicą a leśniczówką w Łazach w terenie w linii prostej wynosi .m.. Question from @Alicjachmurak - Szkoła podstawowa - GeografiaZadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. 5.Geografia klasa VII - 24 kwietnia 2020r.. Europejskim krajem, w którym największą część energii elektrycznej uzyskuje się w ten sposób, jest .. (0-1) Zadanie wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej oraz fotografii (zamieszczonej na stronie III barwnego materiału źródłowego) rezerwatu położonego na tej mapie w polu C2.Czas pracy: 150 minut Liczba punktów do uzyskania: 60 MGE-R1_1P-102 2 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Najwięcej elektrowni wiatrowych znajduje się w województwie .. Punkt D leży na Oceanie Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5Na fotografii wykonanej w Karkonoszach przedstawiono fragment jeziora i schronisko turystyczne.. _____ b) Dorysuj na wykresie słupek obrazujący wysokość Mount Everestu.. Na podstawie: W. Mizerski, Geologia regionalna kontynentów, Warszawa 2004..

a) Na podstawie danych zawartych w tabeli uzupełnij zdania.

Wybierz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń, tak aby zdania prawidłowo opisywały .Na pierwszym planie jest widoczna część Bielawy.. Na mapie przedstawiono budowę geologiczną Islandii.. OGŁOSZENIA: 1) Przypomnienie o zadaniach na OCENĘ: Odpowiedzi do poleceń z tematu 2 (1,2,3 str. 177) i 3 (2,3,4, str. 180) Test powtórzeniowy.. Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym)Na obszarze występowania kotła przedstawionego na fotografii nr 1 zachodzi wietrzenie mrozowe.. Na podstawie mapy uzupełnij zdania.Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zasolenie powierzchniowych wód oceanu światowego.. Uzupełnij zdania.. Zadanie 1. b) Określ, jaki front atmosferyczny zbliża się do Polski.Zadanie wykonaj na podstawie mapy synoptycznej Europy obrazującej pogodę w wybranym dniu czerwca (strona I barwnego materiału źródłowego).. Uzupełnij tabelę - wpisz nazwy miast odpowiadających końcom opisanych etapów rejsu.Na mapie przedstawiono pogodę w Europie w wybranym dniu.. Najniższym piętrem roślinności w Himalajach jest piętro _____ , a w TatrachNa mapie czerwoną linią zaznaczono trasę rejsu statku płynącego z Zakintos do Rodos.. Średnia moc elektrowni wiatrowej w województwie łódzkim wynosi MW, w województwie pomorskim - MW, a w zachodnio-Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie jednego z elementów charakteryzujących zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce (strona II barwnego materiału źródłowego)..

Na podstawie: Zadanie 1.1.

Uzupełnij zdanie ‒ wpisz jedno z określeń podanych w nawiasie.. Obiekt oznaczony na fotografii literą A nosi nazwę Wzniesienie z wieżą widokową, z której wykonano zdjęcie, nosi nazwę Szczyt oznaczony na fotografii literą B nosi nazwę Fotograf, wykonując to zdjęcie, skierował aparat w .Na podstawie rysunku i mapy przyporządkuj właściwe piętra roślinne podanym miejscom.. Literą W oznacz wyż baryczny, a literą N - niż baryczny.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiono ruiny zamku w Podzamczu (pole G1).Zaznacz na fotografii wykonanej w Himalajach element krajobrazu, który nie występuje w Tatrach i zapisz jego nazwę.. Forma terenu, którą przedstawiono na fotografii, to Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz wlasnej wiedzy xwxixkxix57 xwxixkxix57 23.02.2020 Geografia Gimnazjum .. Na mapie w skali 1:95.000 długość drogi osiedlowej wynosi 80 mm, oblicz długość tej drogi w rzeczywistości 2.. B Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 5 A.. Zadania od 1. do 10. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego.. (0-1) Rejs z Zakintos do Rodos podzielono na etapy kończące się w miastach oznaczonych na mapie.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Uzupełnij zdania na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy..

c) Uzupełnij zdania.

Zadanie 2.1. .. a) Wpisz w prostokąty zaznaczone na mapie właściwe oznaczenia literowe ośrodków barycznych.. Zmierz na mapie sieci kolejowej długość tego samego odcinka linii kolejowej.. Wpisz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach, tak aby zdania były poprawne.. a) Podaj nazwy własne widocznych na fotografii obiektów.. D. w punkcie widokowym na brzegu rzeki Czarna Hańcza w polu B3.. 2) Proszę dokładnie zapisywać notatki, wykonywać polecenia.. na brzegu jeziora Hańcza na granicy pól mapy C1/C2.. Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1-3.3.. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi do rozwiązań maturzystów.. Na podstawie fotografi i mapy uzupełnij zdania.A.Forma terenu ,która przedstawiono na fotografii,to_____… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. DZIEŃ DOBRY!. Na fotografii przedstawiono elektrownię .. Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Zdania należy uzupełnić w następujący sposób:A.. Zadanie 1.. Zdania należy uzupełnić w następujący sposób:A. Oblicz długość odcinka linii kolejowej w terenie na podstawie proporcji: 7,8 cm - x km 1 cm - 0,5 km x = 3,9 km 4.. P F Zadanie 15.. 3Komentarz do zadań z geografii 6 Opis zadań egzaminacyjnych.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Zadanie wykonaj na podstawie fotografii oznaczonych numerami 1−3, przedstawiających wybrane rodzaje chmur.. Uzupełnij zdanie - wpisz jedno z kreśleń podanych w nawiasie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt