Dlaczego wokulski znalazł się na syberii

Pobierz

Tam zajmował się praca naukową.. "Do tego momentu życia, Wokulski jest zdecydowanym romantykiem.. — Cóż on tam robił?. Wyciągnął się do pracy konspiracyjnej, a w 1863 roku przerwał studia i wziął udział w powstaniu styczniowym.. Tworząc ten wątek, Prus odwołał się do znanego faktu, iż wielu zesłańców zaangażowało się w badania naukowe na Syberii, w czym byli wspierani zwłaszcza przez petersburski .Jednak w 1863 roku przerwał on naukę, by wziąć udział w powstaniu.. Po powrocie do kraju wraca do pracy w sklepie Minclowej, żeni się z nią, a po jej śmierci przejmuje majątek.. Nikt nie zważa na mróz, są tak samo próżni jak car, poświęcają uwagę tylko wyglądowi są egoistami.. Naprawdę baron nie był obłożnie chory, a zamiast doktora był u niego hrabia Liciński.Zamieszkał u Rzeckiego, uczył się najpierw na kursach przygotowawczych, a później rozpoczął studia w Szkole Głównej na wydziale Matematyczno-Fizycznym.. Dzięki uzyskanym na Syberii dyplomom stał się uczonym.Na Syberii kontynuuje naukę, jest otaczany szacunkiem i doceniany przez petersburskie towarzystwa naukowe.. Walczył, przeżył klęskę, został wywieziony na Syberię.. Gdy właściciel zmarł, Stanisław ożenił się z panią Minclową.. Krajobraz jest podobny do olbrzymiego pierścienia, utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej powóz znajduje się na krawędzi pierścienia i zjeżdża na dół..

Po jego klęsce znalazł się na Syberii.

Wziął udział w powstaniu styczniowym.. Te sprawy w powieści Prus zaledwie zaznaczył ze wzg na cenzurę.. Wojna z Turcją, jaką prowadziła tam Rosja, była wyjątkową okazją, a jego znajomości pozwoliły mu zrealizować ten plan.. bo ani zbliża się do niczego, ani od niczego nie oddala, tak jakby stał w miejscu.Henryk Szlangbaum - postać literacka, jeden z bohaterów powieści Lalka (1890) Bolesława Prusa.. Żyd, przyjaciel Stanisława Wokulskiego jeszcze z Syberii.Czuje się Polakiem, przez pewien czas używał nawet polskiego nazwiska Szlangowski, a za wyparcie się swych żydowskich korzeni zapłacił konfliktem z ojcem (szaradzista i lichwiarz), biedując jako subiekt w sklepach .A ona to kocha mnie, czy może moje pieniądze?". W 1870 roku powrócił do kraju i ożenił się z Małgorzata Minclową, bogatą wdową po sklepikarzu.Wokulski nie został jednak wpuszczony, gdyż na życzenie barona, służący miał odpowiadać, że pan jest chory, a później wyjeżdża, wiec na razie nie można się z nim zobaczyć.. Medytacje.. Czuje się osaczona, bo Wokulski kupił rodowy serwis i srebra Łęckich za zawyżoną sumę 5 tys. rubli, ofiarował ciotce Izabeli 1000 rubli na ochronkę, przegrywa z Łęckim w karty i chce wciągnąć go do spółki handlowej.W wyniku popowstaniowych represji został zatrzymany, osądzony i skazany na pobyt w Irkucku na Syberii..

Aresztowany i zesłany na Syberię, znalazł się pod Irkuckiem.

Alfons Koziełł-Poklewski nie trafił na Syberię w kajdanach.. Wrócił stamtąd po 7 latach, w roku 1870 z niewielką sumą pieniędzy, których zdobycie umożliwiła mu znajomość z rosyjskim kupcem Suzinem.. Po jego zakończeniu został zesłany na Syberię.. We wnętrzu bohatera toczy się bowiem walka, o to, czy jest bardziej romantykiem, czy pozytywistą.. Tak z pewnością wielokrotnie myślał Wokulski - jeden z czołowych bohaterów "Lalki" Bolesława Prusa.. Każdy chce coś osiągnąć, pokazać nową suknie czy porę orderów.. Okres pobytu na Syberii był właśnie pierwszym, w którym Wokulski swobodnie odetchnął.. Tom I Rozdział IV Dlaczego Wokulski wyjechał do Paryża?Jednak w 1863 roku przerwał on naukę, by wziąć udział w powstaniu.. Potem powrócił do Warszawy, gdzie został subiektem w sklepie Mincla.. — Ach, więc jest i bohaterem!… — I milionerem — dodała panna Florentyna.Zwraca uwagę na jego czerwone ręce, które odmroził na Syberii.. Tam uczył się nadal, ciesząc się szacunkiem wśród towarzystw naukowych, od których otrzymywał dyplomy i pochwały..

Gdy Wokulski znalazł się na ulicy początkowo nie wiedział gdzie się ma udać.

Powrócił do Polski w 1870 roku, z opinią uczonego.Pobyt na Syberii stał się punktem zwrotnym w jego biografii, Wokulski porzucił tam idee politycznego romantyzmu (wiarę w sens spisków i powstań) i poświęcił się nauce (Chyba nie wiesz - dodał - że jestem uczonym, mam nawet rozmaite podziękowania od petersburskich naukowych towarzystw).. Człowiek ten, żyjący na pograniczu dwóch światów: romantycznego i pozytywistycznego, od początku starał się zostać jednostką światłą i wykształconą.Wokulski na taki model się nie zgodzi.. Gdy właściciel zmarł, Stanisław ożenił się z panią Minclową.. Potem powrócił do Warszawy, gdzie został subiektem w sklepie Mincla.. Po jego klęsce znalazł się na Syberii.. Spotyka w teatrze pannę Izabelę Łęcką.To bohater trudny do scharakteryzowania z kilku powodów: ponieważ jest postacią dynamiczną, bo nie wiadomo do końca czy to romantyk czy pozytywista, gdyż utrudnia to technika narracyjna, która sprawia, że o Stanisławie Wokulskim wypowiadają się nieomal wszystkie postacie, z których każda ma co innego do powiedzenia.Patriotyczny obowiązek nakazał mu porzucić osobiste cele na rzecz udziału w powstaniu.. W końcu ruszył bez celu przyglądając się przechodniom zmierzającym w jakimś nieznanym kierunku a później, gdy zawędrował w uboższe rejony przyglądał się biedocie i ruderom w których ta mieszkała.Wiele dowiadujemy się także w formie plotki, którą później weryfikuje sam opis zdarzenia, oraz z refleksji Wokulskiego o sobie samym.. I odtąd zaczyna się nowy rozdział w życiu Stanisława Wokulskiego.. Wokulski jest świadom tej walki, stąd częste są autorefleksje.Działał w konspiracji, a w roku 1863 wziął udział w powstaniu styczniowym.. Jako człowiek z awansu - tylekroć obrażany i poniżany - ma zawyżone poczucie własnej dumy.. Na wojnie w Bułgarii Wokulski handlując bronią zdobył dużą sumę pieniędzy, założył spółkę do handlu ze wschodem, jeździł na akcje charytatywne i w ten sposób powoli zbliżał się do salonów arystokratycznych.Służba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, ożenienie się z wdową po Minclu, a w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie miał chęci - wszystko to były ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli.. Możemy się jedynie domyśleć, że Wokulski już na Syberii przeżył ogromny przełom duchowy.Zdawało się jej, że powozem jedzie przez jakąś znaną miejscowość.. Wyjechał tam z własnej woli i zrobił oszałamiającą karierę finansową.W tym czasie zwykli mieszkańcy Petersburga nie zważając na niskie temperatury wychodzili na ulice, aby pokazać się i powiedzieć: Cara widziałem.. Zdobył sklep, który rozpoczął modernizować i rozbudowywać.W niewoli zajmował się badaniami naukowymi, dzięki czemu zdobył uznanie w środowisku.. — Pokutował za uniesienia młodości — rzekł pan Tomasz.. Zdobył sklep, który rozpoczął modernizować i rozbudowywać.Bohater za wszelką cenę chciał zdobyć wymarzoną kobietę, zmienił zupełnie swoje życie, zdobył wielki majątek, pragnął znaleźć się w arystokracji byleby tylko zbliżyć się do panny Łęckiej.. Wrócił stamtąd w roku 1870 z niewielką sumą pieniędzy [1] , których zdobycie umożliwiła mu znajomość z rosyjskim kupcem Suzinem.Wokulski wyjechał do Bułgarii, ponieważ chciał zdobyć tam majątek, dzięki któremu mógłby zbliżyć się do kochanej skrycie Izabeli Łęckiej.. Tam dopiero znikło przeładowanie, którego doznał od własnego społeczeństwa, tam też mógł oddać się pracy w zakresie najbardziej mu odpowiednim, to jest zbliżyć się do nauki.Na Syberii, głównie w Irkucku, Wokulski spędził siedem lat, w Warszawie pojawił się jesienią 1870 r., dzięki amnestii z końca lat 60-tych.. To jednak nie był dla Wokulskiego czas stracony, gdyż miał tam okazję wejść w znajomość z licznymi uczonymi polskimi i rosyjskimi, kontynuował swoją naukę, uzyskał nawet gratulację od petersburskiej Akademii, cieszył się ogólnym poważaniem.Lalka Tom I Rozdział VIII..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt