Podkreśl cechę która nie opisuje polskiego przemysłu przed

Pobierz

Jaka tv .restrukturyzacji polskiego przemysłu" Przepisz ćwiczenie, następnie wykonaj zgodnie z poleceniem.. Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.6) Polska jest ważnym w Europie producentem .. a) trojebusów b) ciągników c) Sprzętu gospodarstwa domowego d) jachtów i łodzi motorowych e) helikopterów f) autobusów 7) Nasz kraj jest europejskim liderem w produkcji leków.. — Czy w Polsce może inwestować kto chce i jak chce?. Jeszcze w starożytności .. Mała wydajność produkcji.. Możemy też zwiększyć produkcję.. Zmiany te polegały głównie na: - zwiększeniu znaczenia nowoczesnych gałęzi przemysłu kosztem przemysłu ciężkiego, - zastosowaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnych maszyn, b) Niska jakość produktów.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. C. Nieefektywna organizacja pracy.. Rozwiąż w zeszycie zadania 1 - 4 str. 146.. Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej.Restrukturyzacja przemysłu Restrukturyzacja polega na zmianie profilu produkcji poprzez likwidację tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz na zastępowaniu ich przemysłami nowoczesnymi i modernizacji starych ciągów technologicznych (zmiana maszyn, konstrukcji produkcji itp.).. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008..

Podkreśl cechę, która nie opisuje polskiego przemysłu przed restrukturyzacją ...7.

Przemiany polityczne i gospodarcze po 1989 roku wymusiły zmianę struktury polskiego przemysłu.. Znajdują się tu liczne kopalnie węgla kamiennego.Cechy przemysłu w Polsce przed restrukturyzacją: - przestarzała technologia produkcji;— Dzięki nim możemy sfinansować wprowadzanie w przemyśle innowacji technologicznych.. b) Niska jakość produktów.. a) Prawda b) Fałsz 8) Podkreśl cechę, która nie opisuje polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Szkoda, ze nie jest możliwe postawienie przed sądem tych wszystkich, którzy świadomie zniszczyli polski przemysł i gospodarkę.. Dominacja własności prywatnej.. Osoby te nadal pokazywane są w tv jako eksperci.. Są tu produkowane samochody osobowe.. Tylko z pozoru zabawka to błahy przedmiot służący do zabawy.Temat: Rolnictwo i przemysł Polski - powtórzenie.. Karta pracy - ćwiczenia .KS.. 14 maja 2012, 14:23.. B. Polski.Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.. Proces ten wiąże sięZadania maturalne z WOSu Temat: Życie społeczne Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

Podkreśl cechę, która .

Temat zapisz w zeszycie.. B. Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia.. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. Uzupełnioną kartę (najlepiej w programie Word) prześlij do 15 kwietnia 2020r.. Nowocześniejsze technologie niż w innych krajach socjalistycznych.. Ponad 60% osób pracuje w przemyśle i budownictwie.. Z BADA 130 (1996, s. 118), to jednak pojawiały się odezwy adresowane do matek i dzieci, a także postulaty w wypo-wiedziach prasowych (nie tylko pedagogicznych) propagujące kupowanie zabawek rodzimego wytwórstwa1.. Zadanie .. 1) Zwiększenie wydobycia węgla kamiennego.. a) Duży udział zatrudnionych.. a) Duży udział zatrudnionych.. Wysokie koszty produkcji.. Komputystyka, czyli jak się oblicza datę Wielkiej Nocy (Kryzys wieku średniego/Dwójka) Zdj.. Zobacz galerię (3 zdjęcia) Matura z biologii już się zakończyła.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Restrukturyzacja przemysłu w Polsce.. Większość firm należy do kapitału prywatnego.. Dominacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu elektromaszynowego.. ilustracyjne Foto: wikimedia/domena publiczna.. WPŁYW USTAWY NA TRANSAKCJE FUZJI I PRZEJĘĆ Nowe przepisy zostały przygotowane w celu ochrony polskiego przemysłu przed "wrogimi przejęciami", realizowanymi przez inwestorów spoza (1) Unii Europejskiej (2) Europejskiego Obszaru GospodarczegoII..

a) Prawda b) Fałsz 8) Podkreśl cechę, która nie opisuje polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.

Duży udział zatrudnionych.. Podkreśl cechy polskiego przemysłu w latach .Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa to?Podkreśl zdanie, które opisuje tendencje rozwoju przemysłu w Polsce w latach .. Dzięki temu polski przemysł stał się bardziej konkurencyjny.. Kapitał zagraniczny może wpływać do Polski dzięki regulacjom prawnym.Play this game to review Geography.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Pozdrawiam.. B. Niska jakość produktów.. B. Przed 1989 r. ważną rolę odgrywał tu przemysł hutniczy.. Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego.infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja itp., która nie wpłynie na wzrost cen produkcyjnych przy budowie zakładów przemysłowych); stosowne regulacje prawne.. Zaznacz w każdym wierszu tabeli literę odpowiadającą nazwie sekcji przemysłu, do której należy wymieniony zakład.Prywatyzacja może być dokonywana: • Drogą kapitałową (komercjalizacja) - przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa i sprzedaż jej akcji (duże przedsiębiorstwa przemysłowe); • Drogą likwidacji zakładającą sprzedaż bądź przekazanie w odpłatne użytkowanie majątku przedsiębiorstwa zlikwidowanego, np. decyzją sądu (zakłady bankrutujące lub przedsiębiorstwa nadmiernie niszczące środowisko) • Drogą prywatyzacji bezpośredniej .Skreśl jedną cechę, która nie opisuje konurbacji katowickiej..

a) Prawda b) Fałsz 8) Podkreśl cechę, która nie opisuje polskiego przemysłu przed restrukturyzacją.2.

Wprowadzenie nowocześniejszych technologii w porównaniu do innych krajów socjalistycznych.. Publikujemy arkusze z poziomu podstawowego i rozszerzonego i przykładowe odpowiedzi.41'37.. Uzupełnij kartę pracy.. Zadanie Podkreśl trzy cechy polskiego przemysły przed restrukturyzacją: Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt