Dopisz wyrazy podstawowe i pochodne według wzoru

Pobierz

Wskaż wyrazy podstawowe dla wyrazów pochodnych: rybak - …………………………………………………………….. Trzeba wymyślić takie wyrazy żeby się zgadzały literki góra z bokiem.Żeby wychodził wyraz w linii.Temat: Wyrazy podstawowe i pochodne - ćwiczenia.. - WYRAZY PODSTAWOWE I POCHODNE.. Wyraz pochodny -to wyraz utworzony od innego wyrazu (wyrazu podstawowego).. Wypisz obocznošci.. Zapisz wymiany głosek w podstawie słowotwórczej, jeśli takowe występują.. zagrać rolę- brawa- przedstawienie- +0 pkt.Przeczytaj tekst z właściwymi formami imiesłów czasu przeszłego.. droga: dróżka, drożyna, przydrożny, drogowy, drogowskaz, rozdroże Nauczyciel wyjaśnia, że wyrazy pochodne od słowa droga tworzą rodzinę wyrazów.. bielutki .Do wyrażeń przyimkowych dopisz wyrazy pochodne według wzoru: Wzór: za mąż - zamążpójście przed szkołą - przedszkole.. Od podanych wyrazów oglądać, stół utwórz rodzinę wyrazów.. Podane przez uczniów propozycje zapisuje na tablicy.. Karty ćwiczeń.. Oddziel pionową kreską lub zaznacz innym kolorem końcówkę od tematu.Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 7a (08.04.2020 r.) z wykorzystaniem podręcznika "Bliżej słowa" Temat lekcji: Wyrazy podstawowe i pochodne.. Słówka: gespielt, geschlafen, gekommen, gelernt, gewohnt Ich heiße matko und komme aus frankreich.Dopisz wyrazy według wzoru.Wątpliwości rozstrzyga się na podstawie atlasu lub encyklopedii.dopisz wyrazy podstawowe oraz pochodne wg wzoru grać ->wygrać -> Przedmiot: Język polski..

Wypełnij i dopisz wyrazy według wzoru.

prosze pomóżcie na jutro :(:(:(Przedmiot .dopisz wyrazy podstawowe oraz pochodne wg wzoru grać ->wygrać -> Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: iwona23 23.5.2010 (23:13) dopisz synonimy Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: kurunia 26.5.2010 (18:35)2/190 Do podanych słów i zwrotów dopisz po trzy synonimiczne wyrazy lub związki wyrazowe.. Cele lekcji - uczeń: wie, jaka jest różnica między wyrazem podstawowym i pochodnym,Wykorzystaj wyrazy podstawowe podane w nawiasach.. 123 przychodnia épiewka zachodzié (przystówek) pochodzié pochodzenie épiewaé zašpiew épiewaczka Podziel podane wyrazy na trzy rodziny.. Odmień wyraz kot przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.. Przeczytaj informacje o skrótach i skrótowcach (podręcznik Gramatyka i stylistyka s.63-67).Będziemy tam ćwiczyć rozpoznawanie wyrazów podstawowych od pochodnych.. BUDOWA WYRAZÓW POCHODNYCH (wyraz podstawowy a wyraz pochodny; budowa wyrazu pochodnego; rodzaje formantów; oboczn.Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Wzór pod ręk(ą ) podręcz + nik oboczności: k:cz bez sens(u) bezsens owny brak .Odcinek 13. zakończyła - zakończenie..

Dowiemy się też, jak powstają wyrazy pochodne.

Zapamiętaj!. Ćwiczenie zapisz w zeszycie.. 2014-02-19 11:39:16 Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne 2011-03-22 14:02:03 Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe .do wyrazu rodzina dopisz wyrazy pokrewne Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 6 rozwiązań: autor: olunia22 14.4.2010 (19:45) Wybierz jeden z podanych wariantów lub dopisz własny i zaprojektuj, jakie światł Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: przemek63080 15.4.2010 (19:51)Do podanych wyrazów dopisz w zeszycie wyrazy podstawowe i pochodne wzór: góra - góral - góralka piórnik obrazek pływak mowa.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko ).Możemy tworzyć wyrazy za pomocą natępujących formantów: przedrostki- cząstka dodana przed podstawą słowotwórczą np. jechać - pojechać, pisać- zapisać przyrostki -cząstka dodana za podstawą słowotwórczą np. pies - piesek wrostki - występuje w środku wyrazów w wyrazach pochodnych np. gwiazdozbiór - gwiazd - o - zbiórObliczę pole całkowite sześcianu A.= 54 cm 2A=2.4 cm 3a.=1/3 m Dajcie pełne obliczenia.. Question from @Pkozowski21 - Gimnazjum - Matematykaliczbę wyrazów pochodnych.. Podkrešl rdzenie.. Temat słowotwórczy - część wspólna wyrazuDo podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe, zaznacz formant w wyrazach pochodnych oraz końcówkę w wyrazach podstawowych..

Z maszyny wyjdą wyrazy:maluch,groch,poducha,trochę,zapach.

Bez wartości, bez zwłoki, na darmo, przed rozbiorem, między miastami, bez załogi, od ręki, od święta, do szczętu, przeciw grypie.. Question from @Ekbabak - Szkoła podstawowa - PolskiDopisz wyrazy według wzoru Uzupełniamy według wzoru: szukali - szukanie.. W utworzonych rodzinach wyrazów oddziel formanty i wyodrebnij rdzenie.. przedstawił - przedstawienie.. Zadanie: dopisz wyrazy podstawowe oraz pochodne wg wzoru grać Rozwiązanie: zad 1 uszyć szyć szydełkować śpiewać piosenka piosenkarka martwić się zamartwiać siędopisz wyrazy podstawowe oraz pochodne wg wzoru grać ->wygrać -> Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: iwona23 23.5.2010 (23:13) dopisz synonimy Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: kurunia 26.5.2010 (18:35) dopisz dalszy ciąg jednego z opowiadan.. Cz. 3Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Question from @Maja2282 - Szkoła podstawowa - PolskiKlasa 7a Zadania obowiązują od 15.04.2020 do 20.04.2020 język polski: Temat 1,2: Skróty i skrótowce.. Dyktuje definicję pojęcia: Rodzina wyrazów to grupa wyrazów utworzonych od tego samego wyrazu podstawowego.. Oddziel formanty w wyrazach pochod- nych.. Wzór: książ-ka - księg/a ę:ą, g:ż Setka - mroźny - psisko - wędzarnia - nadodrzański - wybrać -6. przyjął - przyjęcie.Zapisujemy pary wyrazów i podkreślamy te, które pasowały do Marysi: dzielność - dzielna, mądrość - mądra, smutek - smutna, lenistwo - leniwa,Dopisz .Dopisz brakujace wyrazy podstawowe i pochodne..

znaczenie słownikowe ... Dopisz odpowiednie wyrazy pochodne.

Odpowiedź na zadanie z Nowi Tropiciele..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt