Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania do każdej luki 14

Pobierz

Za poprawną odpowiedź dam naj!. (0-4) Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby - Brainly.pl Dodawanie pola tekstowego do wykresu - Pomoc techniczna pakietu Office August 27, 2021Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 8.1.MJF-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Odpowiedzi: A.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij luki (1-4) w tekście zdaniami podanymi poniżej (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?zad.1 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). TheProszę o szybką odpowiedź!Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.. C.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wybierz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Proszę o szybką odpowiedź.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 8..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Proszę o szybką odpowiedź.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. lite-rę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Raining PoetryOgólnopolski Próbny Egzamin smoklasisty z OPERONEM 7 Zadanie 8.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Dobierz brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny spójny tekst.. Uwaga: jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 8 z 14 Zadanie 8.. KOMMT DER HAMBURGER NICHT AUS HAMBURG?Przeczytaj tekst.. Uwaga jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.).

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2021-05-05 14:01:12; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2010-01-05 16:28:34Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. RAINING POETRYStrona 12 z 20 Zadanie 8.. W każdą lukę (8.1-8.4) wpisz literę, którą oznaczone jest .W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujący fragment (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.EXAM TASK Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

(4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Do każdej luki (1-4) dopasuj brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga!. Question from @Wiktoriakierszk - Szkoła podstawowa - Język angielskiprzeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (4 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. uzupełnij luki 1-4 zdaniami a-e tak aby powstał spójny i logiczny teks.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt