Homer iliada streszczenie

Pobierz

Achilles powraca, by pomścić przyjaciela.. Opisuje zdarzenia mające miejsce podczas ostatnich dni dziesięcioletniej wojny pomiędzy .01 Streszczenie szczegółowe; 02 Streszczenie krótkie; 03 Plan wydarzeń; 04 Charakterystyka bohaterów; 05 Czas i miejsce akcji; 06 Geneza i gatunek utworu; 07 Gatunek utworu; 08 Problematyka utworu; 09 Biografia autora; Pokaż całe opracowanie; Czytaj online (cała lektura) Rozwiń ZwińIliada - streszczenie eposu.. Treść.. "Iliada" powstała na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Homer z pewnością korzystał z dorobku poprzedników.. Naczelny wódz grecki, Agamemnon, porywa Chryzeidę.. Agamemnon zgadza się na oddanie Chryzeidy, ale pod warunkiem, że Achilles wyrządzi mu przysługę.Tematem "Iliady" jest więc gniew Achillesa - najpierw z powodu odebrania mu przez Agamemnona jego branki Bryzeidy, później z powodu śmierci jego ukochanego przyjaciela, Patroklesa.. "Iliada" obok "Odysei" jest drugim, znanym nam eposem z czasów starożytnej Grecji.. Dzieło powstało na przełomie dziewiątego i ósmego wieku przed naszą erą.. Napisana jest w podniosłym stylu, narrator jest wszechwiedzący, obiektywnie podchodzi do opisywanych przez siebie wydarzeń.. Bogowie ingerują w losy ludzi i - przede wszystkim - decydują o wyniku walk i pojedynków.,,Iliada"- tytuł tego eposu Homera nawiązuje do miejsca dziania się wydarzeń w nim przedstawionych, Illionu( Troi).Jest utworem bardzo obszernym, pisanym heksametrem, jest zbudowana z 24 ksiąg ..

Streszczenie fragmentów oraz opracowanie utworu ...Iliada, Homer - streszczenie, plan wydarzeń.

Achilles kłóci się z Agamemnonem o brankę.. Pochodzenie pierwszego w dziejach pisarza jest nieznane, siedem miast-państw kłóci się o prawo do nazwania Homera swoim rodakiem.. Poemat rozpoczyna się inwokacją do muzy, w której narrator prosi o natchnienie, by mógł spisać historię gniewu Achillesa.. Achilles był synem Paleja i bogini Tetydy.Z nich to właśnie ukazuje się obraz Homera jako ślepego śpiewaka natchnionego przez Muzę.. Grecy ponoszą klęskę za klęską.. Pieśń I.. Nie jest to wierne odwzorowanie wydarzeń historycznych, gdyż w utworze przenika się sfera sacrum i profanum.. Jej ojciec, Chryzes, prosi Apollina (jest jego kapłanem) o pomoc.. Streszczenie Iliady Homera.. Ten zsyła na Greków zarazę.. Homer zaczerpnął temat epopei z mitów trojańskich.. Podzielona na 24 księgi, opowiada historię 40 dni dziesiątego roku oblężenia Troi przez Greków (gniew Achillesa, największego z bohaterów greckich, z powodu odebrania mu przez naczelnego wodza Greków - Agamemnona branki Bryzeidy, wycofanie się Achillesa z udziału w walkach, .. "Iliada" Homera — początek eposu Omawiane dzieło składa się z dwudziestu czterech ksiąg.. Patroklos ginie z ręki Hektora.. Plan wydarzeń w Iliadzie.. Autorem utworu jest Homer.. Prawdopodobnie jej autorem jest Homer, utwór powstał w VIII lub VII wieku p.n.e. Heros bezcześci trupa Hektora.Iliada - Streszczenie..

Tematem utworu jest ostatni rok wojny trojańskiej, a konkretnie gniew Achillesa.Homer Iliada - streszczenie.

Pieśń I szczegółowo omawia przyczyny owego gniewu, który zaostrzył się, jak pisze narrator, w momencie kłótni Agamemnona z Achillesem.Iliada Homera, to antyczny epos poświęcony wojnie trojańskiej.. "Iliada" to epos Homera, który prezentuje losy antycznych herosów na tle ważnych wydarzeń historycznych.. "Iliada" to jeden z najsławniejszych eposów Homera.. Rozpoczyna się inwokacją, która jest prośbą do muzy o natchnienie.. "Iliada" Homera jest poematem o wojnie Achajów (Greków) z Trojanami Treścią "Iliady" jest epizod z dziesiątego roku wojny trojańskiej.. Kłótnia ta zostaje wywołana za sprawą Apolla, który w akcie zemsty zsyła na greckie wojska zarazę.. Gniew Achillesa rośnie podczas kłótni z Agamemnonem.. W walki wplatani są bogowie greccy, którzy angażują się w spór po obu stronach.. Wspomniane fantastyczne żywoty Homera mówią o jego boskim pochodzeniu - był rzekomo synem nimfy i boga Melesa.4 września 2014.. Gniew Achillesa, który wywołany jest sporem z królem Agamemnonem, naczelnym wodzem wyprawy wojsk achajskich przeciwko Troi, to główny temat utworu.. Prawdopodobnie został spisany w VIII w. p.n.e. Miastro Troja znajdowało się u wybrzeży Azji Mniejszej na terenie dzisiejszej Turcji.. Wojna ta miała rzeczywiście miejsce, jednak jej literacka wersja odbiega mocno od rzeczywistości..

Iliada powiada o ostatnich dniach wojny i o słynnym pojedynku Achillesa z Hektorem.Homer - Iliada: streszczenie.

Filmy.. Achilles i Agamemnon kłócą się o brankę Agamemnona, córkę Chryzesa (Chryzeidę), ponieważ ten nie chce zwrócić jej ojcu.. Inna jego nazwa to Ilion, stąd tytuł eposu: "Iliada".. Rozgniewany Achilles wycofuje się z walki.. Zaczerpnął od nich temat i wykorzystał zasób poetyckich chwytów aojdów.. Księga ta poświęcona jest przyczynom owego gniewu.. Achilles wpada w gniew, ponieważ Apollo zesłał na wojska greckie zarazę.. Akcja utworu rozgrywa się wokół Achillesa, który obraził się na wodza naczelnego Agamemnona, gdy ten zabrał mu brankę i postanowi l wstrzymać się od dalszego udziału w walce.Iliada - streszczenie.. W związku z tym Achilles zwołuje naradę.Homer Iliada Streszczenie - YouTube.. Achilles zabija w pojedynku Hektora.. Po dziesięciu dniach, Hera radzi Achillesowi, żeby zorganizował naradę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt