Dobierz odpowiednie opisy a do d do nazw podanych w ramce

Pobierz

Skała zwięzła, zbudowana z drobnego pyłu o słabej spoistości.. Książki.A) Dobierz do rysunków właściwie określenia z ramki, nazywające skutki działania siły.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Parzydełkowce.. W większości pasożyty o wydłużonym, silnie spłaszczonym ciele.. Płazińce.. Przystąpiło do niej około 73 tysiące maturzystów.. To są ponumerowane odpowiedzi, tylko wpisz je po myślniku.. D. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. Wpisz w puste miejsca nazwy elementów tej doliny.. A.informuje o średnim zużyciu energii elektrycznej przez sprzęt domowy.. II.Zadanie 1: Jak to działa?. c) Podaj, na który równoleżnik w tym dniu w południe promienie słoneczne padają pod kątem 90°.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.4.. Sprawdź się!. Dobierz ich opisy i zaznacz odpowiednie litery.. W tabeli zamieszczono nazwy wybranych skał litych, zwięzłych i luźnych.. Skała zwięzła, zbudowana z drobnego pyłu o słabej spoistości.. c) Podaj, na który równoleżnik w tym dniu w południe promienie słoneczne padają pod kątem 90°.. 16 maja uczniowie przystąpią do matury 2017 z .5 Do każdej grupy bezkręgowców (1-3) dobierz właściwy opis (A-D).. 2 pkt 4.. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi.. Maturzyści mogli wybrać chemię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy.. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np., gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11..

Dobierz ich opisy i zaznacz odpowiednie litery.

Dzieci wybrały się na wycieczkę do rezerwatu przyrody.. d) Określ, na której półkuli w tym dniu rozpoczyna się kalendarzowe lato.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.. 3 pkt Nazwa skały Opis dotyczący skały Piasek Granit Less Opisy skał: A. Skała luźna, zbudowana z kilkucentymetrowych okruchów.. Skała lita, zbudowana z wyraźnie widocznych, dużych, różnokolorowych minerałów.Warunki referendum lokalnego: A. referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, B. referendum może odbyć się na wniosek co najmniej 50% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, C. wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę głosów, D. wynik referendum jest rozstrzygający, gdy za proponowanym rozwiązaniem opowiedziało się 2/3 .mieć skrzydła u ramion- 4. dodać komuś skrzydeł-.2.. patrzeć na coś z lotu ptaka- 1. pędzić jak na skrzydłach-.5.. Autor rozwiązania.. W tabeli zamieszczono nazwy wybranych skał litych, zwięzłych i luźnych.. Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem.. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.Zad.3.Dobierz odpowiednie opisy A-D do nazw podanych w ramce..

Dobierz do wyrazów 1-10 właściwe opisy a-j. 1.

Mięczaki.. Na napisanie poziomu rozszerzonego mieli 180 minut, czyli bite 3 godziny.. producenta, certyfikatów bezpieczeństwa i modelu urządzenia elektrycznego.Dobierz odpowiednie opisy do nazw.Do podanych nazw narządów męskiego układu rozrodczego (A-D) przyporządkuj spośród 1.. 4.Do podanych opisów dobierz odpowiadające im starożytne ludy.. W tabeli zamieszczono nazwy wybranych skał litych, zwięzłych i luźnych.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Odpowiedź na zadanie z Jak to działa?. Do każdego opisu przyporządkowujemy urządzenie lub przybór krawiecki: A.. 3 pkt .. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. Inne książki z tej serii: Jak to działa?. rozwarty, prosty, ostry, półpełny 16.30 14.00 21.00 Oblicz miary kątów oznaczonych literami greckimi: α, β , γ i δ .. Chemia jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. b) Zapisz pod kwadratami niewykorzystane określenia z ramki i wykonaj rysunki pasujące do tych podpisów.B.. Nauczyciel.. Wpisz w puste miejsca nazwy elementów tej doliny.. Skała lita, zbudowana z wyraźnie widocznych, dużych, różnokolorowych minerałów.Do każdego opisu kompetencji wobec samorządu terytorialnego przyporządkuj nazwę właściwego organu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej..

Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca.Generator kart pracy.

1.-widzieć z dużej perspektywy z oddalenia dystansu.. Rysunek przedstawia dolinę rzeczną.. Nazwa skały Opis dotyczący skały Piasek Granit .D.. Wypukła forma terenu o wysokości do 30 m od podnóża.. Wpisz w puste miejsca nazwy jej elementów.. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12.Matura z geografii 2018 - arkusz i odpowiedzi.. Lud zamieszkujący obszary położone na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, nad rzeką Jordan.. Matura z geografii 2018 odbyła się 14 maja 2018 roku o godzinie 14:00.. B. Skała zwięzła, zbudowana z drobnego pyłu o słabej spoistości.Komentarz do zadań z chemii 3 WSTĘP Egzamin maturalny z chemii odbył się w całym kraju 16 maja 2007 r. i miał formę pisemną.. B. Zwierzęta o delikatnym, miękkim ciele, które u większości z nich jest chronione muszlą.b) Wpisz w odpowiednie ramki określenia: dzień polarny, noc polarna.. 3 pkt Nazwa skały Opis dotyczący skały Piasek Granit Less .D.. bagno, jezioro, rzeka 11.. 2.-pobudzać zachęcać do działania.. Wypisz w poniższym tekście dwa zdania opisujące niewłaściwie zachowania dzieci na obszarze chronionym.. Żydzi • Achajowie • Fenicjanie • Minojczycy Opis Lud I.. Uwaga!.

Odpowiedzi wybierz spośród podanych w ramce i wpisz w tabeli.

Szły wyznaczoną trasą.b) Wpisz w odpowiednie ramki określenia: dzień polarny, noc polarna.. -5. po jednej funkcji pełnionej przez te narządy.. Wyznawcy religii monoteistycznej.. lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie 1. warmińsko- mazurskie 2. wielkopolskie 3. mazowieckie 4. lubelskie Polska 0 20 40 60 Pracujący w % ogółem 80 100 przemysł i budownictwo usługi rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo .. Wzniesienie o wysokości od 50 m do 300 m od podnóża.. Ewelina.. Rysunek przedstawia dolinę rzeczną.. Rysunek przedstawia dolinę rzeczną.. Dobierz ich opisy i zaznacz odpowiednie litery.. 5 - strona 17.. Wypukła forma terenu o wysokości do 50 m od podnóża.. Odpowiedzi wybierz spośród: Najwyższa Izba Kontroli, Prezes Rady Ministrów, Trybunał Konstytucyjny.Do podanych opisów skał, dobierz odpowiednie nazwy: Opisy skał: Skała luźna, zbudowana z kilkucentymetrowych okruchów.. Rozwiąż test z geografii I [TEST, KLUCZ ODPOWIEDZI] Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna 11 stycznia 2017, 16:38.. B.urządzenie zastępujące papierowe wydania książek.. Wpisz do tabeli właściwe cyfry oraz litery.. Question from @Fibikus - Szkoła podstawowa - PrzyrodaWpisz obok wykresów oznaczonych numerami od 1 do 4 nazwy podanych województw.. d) Określ, na której półkuli w tym dniu rozpoczyna się kalendarzowe lato.Przyporzadkuj nazwy roślin do poszczególnych stref roślinnych w jeziorze oraz dobierz do nich odpowiednie cechy budowy.. 3.-rozwinąć swój talent i swoje umiejęrności.Nazwy miast dobierz z podanych: Zakopane, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Suwałki ZADANIE 15 Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego.W trójkącie dwa kąty mają miary Podaj miarę trzeciego kąta.. C.zawiera dane dotyczące m. in..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt