Charakter pracy biurowej

Pobierz

I Biuro jako miejsce wykonywania czynności administracyjno - biurowych Biuro- odpowiednio przystosowane pomieszczenie przeznaczone do opracowywania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, sporządzania dokumentów i pism, zbierania informacji dotyczących zakresu działania danej instytucji,Jedna z istotnych umiejętności pracownika biurowego to umiejętność rozwiązywania konfliktów czy sytuacji konfliktowych.. Obsługa komputera i urządzeń wspomagających (peryferyjne) 1.4.1.. Urządzenia biurowe prawidłowo eksploatowane pozwalają na pracę szybką, lekką i przyjemną.. Określenie rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy dla pracodawcy stanowi ważną informację.Na podstawie takiego zapisu w umowie o pracę może wymagać od pracownika wykonywania ściśle określonych czynności.Osoba na tym stanowisku powinna być przede wszystkim komunikatywna, pracowita, sumienna i odpowiedzialna.. - Charakterystyka pracy biurowejSzkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych metodą samokształcenia kierowanego.. Sprząta pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne na jednym poziomie (brak schodów i progów) w obrębie jednego piętra.. Zadania pracownika biurowego są ściśle związane z koordynowaniem codziennej pracy biura czy sekretariatu.Treść umowy o pracę.. Telefony.Charakterystyka stanowiska pracy sprzątaczki: Sprzątaczka wykonuje pracę w obiekcie biurowym..

Ścieżka rozwoju w administracji biurowej.

Pomagają w prawidłowym przepływie informacji, w łączności z innymi.. 2 pkt .. - BHP w pracy biurowej/ 5 7 Uczestnik nabędzie podstawową wiedzę o budowie komputera oraz o początkach pracy z komputerem 6 OBIEG DOKUMENTÓW organizacja pracy biurowej: - Obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych.. Sposoby wykonywania pracy W częściach biurowych główne czynności to: − zamiatanie i mycie podłóg, − odkurzanie, − usuwanie zabrudzeń, − czyszczenie wykładzin i dywanów,Patrząc przez pryzmat technicznego bezpieczeństwa pracy, prace biurowe obejmują prace umysłowe, które niezależnie od stopnia skomplikowania wykonywane są w pozycji siedzącej, w przeważającej części w ramach szeroko rozumianego komputerowego stanowiska pracy przy wykorzystaniu elementów jego specyficznego wyposażenia.Jest to pracownik administracji, który w zależności od branży zajmuje się pracą biurową, obsługą klientów, zazwyczaj spędza przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.. Obowiązki zmieniają się w zależności od branży, w której pracownik jest zatrudniony.. Omówiono w nim następujące zagadnienia: - charakterystyka pracy biurowej - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy - zarządzanie biurempracy, karty czasu pracy, karty urlopowe, harmonogramy pracy..

Pojęcie organizacji i techniki pracy biurowej.

Do tego dochodzi prowadzenie korespondencji, kontakt z klientami oraz udzielanie odpowiedzi na pytania i przesyłanie ofert.Dodatkowo każdy urzędnik lub sekretarka to osoby, które muszą nabyć umiejętność samodzielnego działania.. W pracy biurowej liczą się również zdolności interpersonalne, w tym m.in. umiejętność łagodzenia konfliktów.. Uruchamianie peryferyjnych urządzeń .Podręcznik jest przeznaczony dla młodzieży szkół policealnych o profilu technik administracji oraz dla osób zgłębiających wiedzę z zakresu obsługi przedsiębiorstwa, pracowników biurowych itp. Do jej zadań należy:Praca w biurze, jak to się powszechnie wydaje, nie jest ani lekka, ani zdrowa.. Sporadycznie opuszcza miejsce pracy w celu wykonania prac dodatkowych, np. wysłanie poczty, sprawy urzędowe.Prowadzenie biura, kontakty z klientami, zakupy, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rejestrów, sporządzanie pism, kontrola nad korespondencją przychodzącą wychodzącą.. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy powinien zapewnić pracodawca.Zagrożenia w pracy biurowej.. Pozycja ta daje dobrą stabilizację dla precyzyjnej pracy rąk, skutkuje niewielkim kosztem energetycznym wykonywanych czynności, gdyż nie angażuje dużych grup mięśni.Pracownik biurowy to osoba, która zarządza funkcjonowaniem biura, ustala harmonogram spotkań swojego przełożonego, sporządza pisma, a także porządkuje oraz archiwizuje dokumentację firmy..

Zagrożenia w pracy biurowej a wypadki przy pracy.

Nie myje okien i opraw oświetleniowych (nie wykonuje pracy na wysokości).. Obecnie terminem "praca biurowa" obejmuje się różnorodne zawody związane z pracą umysłową o różnym stopniu skomplikowania, od prostych rutynowych prac, nie wymagających dużego intelektualnego zaangażowania, do prac twórczych, o dużym stopniu odpowiedzialności.. Tworzenie i obieg dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w zależności od rodzaju administracji.. Przy pracy statycznej pewne narządy są obciążone nadmiernie, a wskutek braku wysiłku fizycznego w mięśniach powstaje szybko niedobór tlenu.. Każda umowa o pracę zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą musi określać rodzaj pracy, jaką ma wykonywać pracownik.. 2 pkt 6 Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach admini- stracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust.. Pomieszczenia biurowe i ich wyposażenie 1.4.. Dokumenty określające organizację pracy (organizacja pracy: potwierdza, ułatwia).. W biurach używa się szeregu narzędzi i urządzeń, zużywających płyny, atramenty, tonery, kredy, do tego dochodzi kwestia sprzątania biur z wykorzystaniem środków chemicznych itp.Praca biurowa - Organizacja stanowiska pracy..

Omówiono w nim następujące ...Temat: Charakterystyka pracy biurowej.

Determinanty dobrej organizacji pracy biurowej (determinant - wskaźnik).rola informacji w pracy biurowej; Praca kierowca w szczególnym charakterze; praca biurowa; praca biurowa olsztyn; praca biurowa poznań; biurowa; biurowy; kod zus stanowiska pracy pracownik biurowyUrządzenia biurowe mają ułatwiać pracę w biurze.. W dobie dzisiejszych technologii stały się one wręcz niezbędne.. Ten typ pracy .Przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik wykonuje pracę.. Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.1 WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust.. Niezadowolony klient czy petent, który przychodzi do siedziby firmy lub urzędu, zazwyczaj najpierw trafia do recepcji albo odpowiedniego okienka.ORGANIZACJA I TECHNIKI PRACY BIUROWEJ 1.. Organizacja stanowisk pracy zapewnia bezpieczne i łatwe wykonywanie pracy poprzez odpowiednią ochronę przed czynnikami niebezpiecznymi /urazowymi/, jak: zagrożenie elementamiCharakterystyka pracy biurowej 1.2.. Dzięki temu można sprawnie wdrożyć się w obowiązki i wykonywać je po prostu rzetelnie.. Zagrożenia w pracy biurowej można podzielić na te, które mogą skutkować powstaniem wypadku w miejscu pracy, bądź takie, które w wyniku długotrwałego oddziaływania mogą wpłynąć negatywnie na stan zdrowia pracownika.. Krwioobieg jest utrudniony, a resynteza produktów przemiany w mięśniach zostaje zwolniona.Charakterystyka pracy biurowej Aby im zapobiegać, korzystaj z przerw i nie rezygnuj z aktywności fizycznej.. Niedostateczna ilość ruchu to jedna z.. Organizacja stanowiska pracy 11.. Przedstawiają, jaką funkcję w pracy biurowej i w całej działalności firmy zajmuje.. W pracy biurowej kontakt z klientami, kontrahentami, interesantami czy petentami to bardzo ważna część obowiązków pracownika biurowego.Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, niezależnie od ich merytorycznych celów, można scharakteryzować jako prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej.. Podstawowe urządzenia biurowe.. Branża, jaką jest administracja biurowa, daje duże możliwości rozwoju zawodowego.Opis pracy Sprzątaczka biurowa wykonuje prace mające na celu utrzymanie czystości i porządku w powierzonych pomieszczeniach.. W pracy biurowej, tak samo jak i przy innych typach profesji, może występować .charakterystyka zawodu Pracownik biurowy, czy też biurowo-administracyjny, to odpowiednia profesja dla osób lubiących kontakt z ludźmi, skrupulatnych i dobrze zorganizowanych.. Kolejne czynniki, mogące być źródłem potencjalnego zagrożenia w pracy biurowej, to czynniki chemiczne i pyły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt