Wybierz cztery zawody i napisz o nich w zeszycie

Pobierz

Zadanie 4 wykonaj ustnie.. Popatrz na obrazek.Siedem wynalazków, które zmieniły bieg historii.. Spróbuj utworzyć liczbę mnogą od rzeczownika nazywającego Twój zawód.. Zapisz w zeszycie liczby z zadania 7. cyframi i słowami od największej do najmniejszej.. Klub sportowy organizuje zawody kajakowe.. Wykonaj zadania ze strony 39 w zeszycie ćwiczeń.. Musze na jutro zrobić plakat na angielski z zawodami, do każdego zawodu musi być zdanie, które opisuje ten zawód oczywiście po angielsku ;) np. He plays music in concerts.. Wybierz odpowiedzi a lub b zgodnie z ilustracją.. Dla chętnych praca pisemna (zad.14).. Zawiera zadania, które pomagają utrwalić wiedzę z kolejnych działów i przećwiczyć umiejętności obywatelskie zdobywane na zajęciach.. Zapisz te, które słownik uznaje za poprawne.. uzupełnij treść.. 5 004-015_Repeta_SB_gimn_15_U1.indd 5 03.06.2015 15:24Napisz o dowolnym koledze lub koleżance ze swojej klasy miłe zdanie, w którym użyjesz dwóch okoliczników lub dwóch dopełnień.. Autorzy uwzględnili w nim różnorodne typy zadań.. Prawo pracy Kodeks pracy, wzory pism i druki - prostym językiem.. W tym celu: napisz, jakie wykształcenie jest niezbędne do wykonywania zgłaszanego zawodu.. Jeśli ktoś chce poćwiczyć i sprawdzić umiejętność pisania e-maili, może wysłać mi pracę do sprawdzenia (bez oceny).. Nazwy zawodów i liczbę mnogą zapisz4/194 Wybierz jeden z podanych niżej tematów, a następnie przedstaw w punktach argumenty, którymi można się posłużyć do uzasadnienia..

Ułóż podobną zagadkę i zapisz ją w zeszycie.

Można je odrabiać zarówno w czasie lekcji, jak i w ramach pracy domowej.. Na następnej lekcji (wtorek) piszemy pracę klasową z unit 3.4 Wybierz wyrazy lub napisz własne odpowiedzi, tak aby powstały prawdziwe zdania o tobie.. KOPIUJ LINK.. Tak powstał komplet kart.. Twoje pytania do krzyżówki ułóż pod kątem omawianej lektury.. Wybierz poprawną formę, zadanie nr 4 str.73.. Wzoruj się na rozmowie telefonicznej z zadania 1. uzupełnij treść.. Homework Wykonaj ćwiczenia z części REVISION w zeszycie ćwiczeń.. Zakreśl w podanych hasłach reklamowych: na zielono .1.. Wybierz jeden z nich, a następnie wczuj się w tę postać i powiedz, na czym polega Twoja praca, jakie musisz posiadać cechy.. Uzupełnij (ustnie) dialogi w zadaniu 3.. Fragmenty, w których jest mowa o księżycu:Zadanie: wybierz się na spacer i rozejrzyj się wokół zapisz w zeszycie nazwy rożnych organizmów które udało ci się zaobserwować Rozwiązanie: misecznica proszkowata, dżdżownica ziemna, kogut, kura, pies, kot, wróbel, modrzew europejskiZapisz przysłowia w zeszycie uzupełniając je przeczeniem "nie".. Jaka to liczba?. W zeszycie zapisz odpowiedzi na poniższe zagadnienia: - w jakiej epoce żył i tworzył Antonio Vivaldi, - podaj datę i miejsce urodzenia Antonio Vivaldiego, - na jakim instrumencie grał A .A teraz wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze strony 60 w podręczniku..

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Spróbuj znaleźć i wskazać wymienione w zadaniu rzeczy.. Powiedz, gdzie można Cię odnaleźć na ilustracji.. Pamiętaj o zasadach pisowni.. pełnej ścieżki kształcenia do uzyskania wymarzonego zawodu.. Termin - 11 maja (poniedziałek).Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Nazwy zawodów i liczbę mnogą zapiszWykonaj quiz z ćw 1/38 i zapisz odpowiedzi do zeszytu.. Wybierz jeden z nich, a następnie wczuj się w tę postać i powiedz, na czym polega Twoja praca, jakie musisz posiadać cechy.. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho .. urwie.. Efektywność i motywacja Zwiększ skuteczność w pracy i życiu.. Zastanów się i napisz, jakich tez dowodzą.. zawody: niania - babysitter, hydraulik - plumber, kelner - waitrer, modelka model, sędzia - judge, ratownik - lifesaver .Zapisz temat w zeszycie.. W ćw 2/38 uzupełnij zdania o przymiotniki- zapisz je w zeszycie.. Język polski Temat: Grzeczność językowa.. Jedna jaskółka wiosny .. czyni.. Question from @Michal26004 - Szkoła podstawowa - PolskiUzupełnij tekst wybierz odpowiedz a b lub c i zapisz odpowiedzi w zeszycie .. Zapisz swój .Zawody Poznaj różne zawody i wybierz zawód dla siebie.. Dopasuj odpowiednie miejsce do każdego zdania i zapisz w zeszycie (piszesz numer zdania i obok odpowiednie słowo z żółtej ramki)..

Zapisz temat lekcji w zeszycie.

Polub to zadanie.. Spróbuj utworzyć liczbę mnogą od rzeczownika nazywającego Twój zawód.. Wybierz: podstawowe (mówimy o nim, kiedy ktoś ukończył tylko szkołę podstawową), średnie (kiedy ktoś ukończył szkołę średnią, czyli liceum lub technikum), wyższe (kiedy ktoś ukończył szkołę wyższą, np. uniwersytet).. - Przeczytaj zdania, odszukaj w nich wyrazy z rz, zwróć uwagę, po których spółgłoskach występuje rz - ćw.. Edukacja matematyczna.. Rozmowa kwalifikacyjna Przygotuj się na rozmowę, która zmieni Twoje życie.. Wykonaj zadanie 4 - wybierz odpowiednią reakcję: a, b lub c.. Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.. 4.10, każde z nich mówi o jednym miejscu z żółtej ramki.. A withwykonywanymi w teatrze.. Napisz w zeszycie co to jest podział proporcjonalny.4.Rozwiąż zadanie i zapisz rozwiązanie w zeszycie :Zad.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. Żyjemy w czasach przepełnionych nowymi .Temat: Zadania egzaminacyjne - znajomość funkcji i środków językowych.. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.Zapisz w zeszycie pozostałych bohaterów lektury i napisz o każdym z nich 1-2 zdania.. Zaznacz kolorem, spółgłoski, po których występuje rz.. Ćwiczenie C, str. 92 Kolorem czerwonym napisane są czasowniki, sprawdź co one znaczą po polsku (użyj słowniczka zeWiedza o spo-łeczeństwie w szkole podstawowej"..

Wypowiedzenia zapisz tutaj lub w zeszycie.

3 Przeczytaj tekst.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str. 182.. - Wykonaj ćw.. Dla powtórzenia gramatyki wykonaj ćw 4/38 zapisz brakujące słowa w zeszycie.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Odpowiedzi sprawdzimy we wtorek na .kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części.. zgodnego z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.. W tym celu obejrzyj film, do którego dołączam link: .. Wykonaj zadania 1, 2 oraz 3 na stronie 57 w zeszycie .8.. 2 - odszukaj w diagramie wyrazy z rz. Zapisz je w zeszycie.. Powiedz, gdzie można Cię odnaleźć na ilustracji.. Zapisz nazwy miejsc z obrazka.. 9. Podaj sąsiednie brakujące setki.. Wybierz poprawne wyrażenie, zadanie nr 5 str.73 Czwartek- 23.04.2020 r.Numer ewidencyjny podręcznika w wykazieMEN: 907/4/2017 Ćwiczenia zostały opracowane na podstawie Programu nauczania "NOWE Słowa na start!". zadanie interaktywne.. 7 paź 16 08:50.. Obliczenia w zakresie 1000.Odszukaj i zapisz w zeszycie krótkie fragmenty, w których jest mowa o księżycu w utworze "Świtezianka".. Wykonaj zadnia 1-3 i zad.5.. Odczytaj z plakatu, jaką trasę mają do pokonania dzieci, jaką kobiety, a jaką mężczyźni.Q Sprawdź w słowniku, czy można utworzyć nazwy żeńskie poda- nych zawodów.. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart.. Co warto wiedzieć o zawodach?. Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy.. Zapoznaj się z treścią zawartą w podręczniku na str. 148 i 150 - 151.. Zrób zadanie 4, 5, 11, 12 i 13 z zestawu egzaminacyjnego 1.. Wszystko o CV Dowiesz się jak sprawić, żeby Twoje CV było doskonałe.Napisz zdania po angielsku do każdego zawodu.. matematyk polonista starosta radca menadżer nauczyciel podróżnik polarnik redaktor lekarz Wykonaj kwiczenie docwiczenia.pl Kod: S7KJ56 56wykonywanymi w teatrze.. R1Z3McIxiFe3Y 1. zadanie interaktywne.. Ćwiczenie 8.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij poniższe zdania.. A.Marzenia nadają sens życiu człowieka.W zeszycie nutowym zapisz temat: Cztery pory roku z maestro Vivaldim.. Spróbuj zrobić krzyżówkę, której hasło brzmi Karolcia.. Wyślij..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt