Posłuchaj nagrania czytaj jednocześnie i uzupełnij tekst

Pobierz

Pierwsze litery zostały podane dla ułatwienia.Uzupełnij rozmowę czasownikiem sein we właściwej formie.. CD Rozumienie ze słuchu 1.. Wybierz dla osób wypowiadających się odpowiednie zdjęcia (A-C).. Nagrania audio do materialów cwiczeniowych.. Jest to nagranie naszej historyjki na stronie 68 o tytule 'I can fix it'.. Uzupełniamy: This is Olivia.. geradeaus - prostoDyktando online krok po kroku: Posłuchaj pliku audio.. - Przepraszam!. Freude Odpowiedź na zadanie z Organizer ósmoklasisty.. Zaznacz czynnosci, które wykonują Josie, Sally i Martin.. W polu tekstowym, napisz co rozumiesz.Ex.. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia w ćw.. Masz rację, rozmowa dotyczy pytania o drogę!. Uważaj na właściwą pisownię.. Zadanie 1 "Spółgłoska czy samogłoska" Wybierz na początku litery oznaczające spółgłoski, potem kliknij na napis "Samogłoski" i wybierz pozostałe litery.Posłuchaj nagrania i powtórz.. 2 Obejrzyj filmik, posłuchaj nagrania i uzupełnij zadanie w zakładce quiz pod filmikiem.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Posłuchaj piosenkę ponownie i uzupełnij tekst wpisując nazwy miejsc, sprawdź poprawność wpisanych słów w podręczniku.. Dlatego też trzeba nauczyć się jej na pamięć.. Kapitel 3 track 44 • Przeczytaj dialog i uzupełnij w zeszycie brakujące wyrazy - zad.. Ustal kolejność wypowiedzi w dialogu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

- posłuchaj nagrania i czytaj jednocześnie - zad.

Mum's shop is in the village centre.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Odpowiedz na pytania na końcu tekstu.. 4 str. 68 (podręcznik) • Zapoznaj się z Grammatickecke na str. 68 w podręczniku w jaki sposób tworzymy liczebniki porządkowePosłuchaj nagrania CD_62 i jednocześnie czytaj dialog w podręczniku.. Hamburg Odpowiedź na zadanie z Das ist Deutsch!. Teraz posłuchaj nagrania jeszcze raz i wykonaj zadanie 4, str. 41.. 3/92 Przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.. Z jaką dziedziną są związane?. Języka niemieckiego, zwłaszcza na początku nauki, trzeba uczyć się słuchając wyrażeń i powtarzając je.. Wybierz z, posłuchaj i jednocześnie czytaj tekst piosenki.. Uzupełnij tekst zaimkami dzierżawczymi i zapisz go w zeszycie.. Zeszyt ćwiczeń str. 62.. Słuchając postaraj się uzupełnić luki w piosence ( zeszyt ćwiczeń str. 62) W piosence pojawia się konstrukcja : There's ….- jest .. Zaczynamy!. Na ocenę 6 - naucz się czytać i tłumaczyć historyjkę.. 5/93 Posłuchaj Marty i uzupełnij luki w zdaniach.. Prześlij zadania z ćwiczeń z tego tygodnia mailem do sprawdzenia do następnego poniedziałku.. Zapisz zwroty do zeszytu.. 2 Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź a,b lub c. ZapiszPosłuchaj audycji radiowej..

Posłuchaj nagrania, a następnie przeczytaj tekst.

3 str. 73 i zaznacz pętlą właściwe odpowiedzi Yes lub No.. KROK 5.. Tłumaczenia słów znajdują się na str. 75.. .2/92 Przeczytaj tekst i sprawdź swoje odpowiedzi z zadania 1.. Napisz odpowiedzi w swoim zeszycie.Odmiana czasownika "sein", czyli "być" jest nieregularna.. 1 Spójrz na zdjęcia obok tekstu.. 4,5 Zadania na rozumienie ze słuchu.. 1 Tanja trainiert mit Jocker seit … Jahren.Posłuchaj nagrania jeszcze raz i powtarzaj za lektorem.. Jeśli masz wątpliwości, popatrz do tekstu o Alice.. Tekst czytany jest w języku angielskim.. 96 Zapisz lesson topic do zeszytu.. Wybierz taką formę, która pasuje Ci najbardziej.. 14 i sprawdź swoją odpowiedź.. EDUKACJAINFORMATYCZNAOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie samodzielnie, ustnie uzupełnij zdania.. Repetytorium język niemiecki• Wann hat Tina Geburtstag?. 8 pkt 1.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Not again!- Znowu?czytania i słuchania ze zrozumieniem.. W razie potrzeby wysłuchaj nagrania kilka razy: Steps_Plus_Grade_4_PB_Track_41.mp3.. Oceń swoją odpowiedź i zakończ ćwiczenie.. W zakładce Podcast znajdziesz serię "5 Minuten Deutsch" przeznaczoną dla początkujących.Zad.. Jest ono dostępne na stronie Pearson w zakładce Domowa Szkoła w eDesk.. 1. organisiert2.. Widzisz, to wcale nie jest trudne!.

... Wysłuchaj nagrania CD_52 i jednocześnie czytaj komiks.

Odczytaj pytania w ćw.. Score / 3 girl boy hamster parrot truck train desk board I c]a/n, ra?cci?t, ru/n, ba|l_l] T;h?i?s [i?s m?y I'[w8, g\o-t] a] =8_d]Znajdziesz tu tekst każdego nagrania, a ładne grafiki ułatwią Ci jego rozumienie.. Następnie odpowiedz na pytania.. Otrzymujemy misję, Szczęśliwi ubodzy w duchu.. Spróbuj nauczyć się śpiewać (tak jak pozostałe piosenki), pomoże ci w tym .. Score / 3 Słownictwo 4 Przeczytaj wyrazy w ramce i uzupełnij wypowiedzi.. Spanien Italien Portugal 2.Posłuchaj nagrania CD_28 i czytaj jednocześnie zapis w podręczniku.. Jeśli chcesz przypomnieć sobie jak tworzymy zdania w czasie Present Perfect zapoznaj się z notatką z zakładki grammar.Posłuchaj nagrania i jednocześnie czytaj razem z nagraniem.. nagranie nr 2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij dialogi zwrotami z ramki.Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi .. Załącznik nr 1. lekcji przesyłają numery: 5,6,10 .Hello Explorer 1 Test semestralny 1 grupa A HTOCE opyright y owa ra Sp z oo 21 2 Rozumienie tekstu pisanego 3 Zaznacz nazwy elementów, które znajdują się na obrazku.. Jeśli zadanie sprawia Ci trudność, przeczytaj zakładkę script i wtedy zaznacz odpowiedzi w zakładce quiz.. 2 ,3 Zadania na czytanie ze zrozumieniem.. Przeczytaj tekst o Hollywood, a następnie posłuchaj..

Posłuchaj nagrania nr 20 i wykonaj zadania.

dzisiejszej.. E-booki są ładnie wydane, tak by nauka stała się przyjemnością i chwilą relaksu.. KOMPAKT 4 Uzupełnij luki:1.. Posłuchaj audycji jeszcze raz i uzupełnij zdania, wybierając wariant A, B lub C.. W historyjce wystąpiły zwroty, których możesz nie znać.. Następnie głośno odpowiedz na pytanie tak, jak podano w szarej chmurce.. Możesz też słuchać i czytać jednocześnie.. Dopasuj wyrazy do obrazków.. Wykonaj zadania na str. 52 w zeszycie ćwiczeń.. Zadanie 5 ze strony 93 wymagają wysłuchania nagrania 3.23.. Ostatnia jest wersja karaoke .Posłuchaj nagrania i uzupełnij tabelkę w zadaniu 3 na stronie 41 w zeszycie ćwiczeń.. Następnie odpowiedz na pytania 1-6.Najpierw posłuchaj nagrania, czytając jednocześnie podany tekst.. Zrób kilka ćwiczeń, żeby nauczyć się tych głosek i liter.. Przeczytaj tekst.. 3 Posłuchaj nagrania (CD3.45) I wskaż odpowiednie obrazki.. Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz prawidłowe informacje.. Pierwsza wypowiedź została wyróżniona.1 TESTE DICH SELBST 1 Rozwiąż samodzielnie test, sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu i zanotuj informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. O czym oni mówią?. Potem posłuchaj nagrania z rozwiązaniem i porównaj swoją wymowę.. Możesz robić pauzy podczas odtwarzania nagrania lub popatrzeć do podręcznika.. Te zwroty znajdują się w zielonej ramce.. Wykonaj zad.. Najpierw, każde zdanie czytane jest z normalną prędkością, następnie - powoli, w sposób dopasowany do formy przeprowadzonego dyktanda..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt