Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami i rodzajnikami w odpowiedniej formie

Pobierz

Dokończ zdania w pierwszym trybie warunkowym, używając własnych pomysłów.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika ''' to be ''' z ramki!. - Er geht in - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Wpisz brakujące nazwy obiektów wraz z odpowiednimi przyimkami i rodzajnikami.. ćwiczenie 6 ze strony 65 Uzupełnij tekst brakującymi przyimkami i rodzajnikami zgodnieUzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Obok wpisz krótkie odpowiedzi.. Gdzie byłeś w poniedziałek ?2.. Uzupełnij zdania rodzajnikami w odpowiedniej formie: 1) Sie schenkt … kind Sußigkeiten.. Zapisz przypadek i liczbę tych rzeczowników Przyszedł (kto co uczeń wdziałem (kogo co .przyjaciel Boję się (kogo czego .. aux przed rzeczownikami w liczbie mnogiej.Wpisz w podane związki frazeologiczne odpowiednie przyimki lub spójniki.. Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi i przyporządkuj je zdjęciom A-I.. 3 Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami.. męskiego, liczby poj.. Beispiel: Auf der Post kann man Briefmarken kaufen.Uzupełnij podane zdania podanymi rodzajnikami w celowniku.. - WoPrzyimki określające miejsce, wymagające dopełnienia w celowniku (3 przypadek) lub w bierniku (4 przypadek): an - przy, na.. Na które z pytań znajdziesz w nich odpowiedz?. 2009-10-23 15:55:59 Uzupełnij zdania odpowiednimi przyinkami 2010-03-26 13:20:07 uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie 2008-09-30 19:15:48Uzupełnij zdania..

Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami i rodzajnikami w odpowiedniej formie.

w odpowiedzi ma byc czasownik w odpowiedniej formie a ty podajesz czasownik ktory posiada forme bez odmiany, po za tym w 3. podalas Go to gdzie pierwsza listerka to duże iUzupełnij minidialogi 1-8 czasownikami sein lub haben w czasie Präteritum oraz przyimkami z rodzajnikami lub formami ściągniętymi.. à la przed rzeczownikiem rodz.. "Ten" dywan jest kolorowy, żaden inny, dlatego też w drugim zdaniu używamy rodzajnika określonego.. ćwiczenie 4 ze strony 65 Grammatik Wpisz pasujący czasownik modalny: wollen, sollen lub dürfen.. żeńskiego, liczby poj.. Uczniowie i absolweńci dopingowali szkolną drużynę wytrwale,ale…Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi i zapisz je w zeszycie.. 3.1 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Zostaje on scharakteryzowany w drugim zdaniu - jest on kolorowy.. Uzupełnij zdania rodzajnikami nieokreślonymi w odpowiedniej formie tam, gdzie to konieczneUzupełnij zdania czasownikami z ramki użyj ich w odpowiedniej formie gramatycznej 2012-10-14 20:08:01 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie : 2011-01-08 14:59:38 Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ .uzupelnij zdania parami czasownikow z ramki w odpowiedniej formie past simple past continous lub used to..

2.Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami i rodzajnikami w odpowiedniej formie 1.

Wybierz właściwą formę czasownika.. Doiłem krowę przed tym jak zobaczyłem ciebie.3.Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie .. Uzupełnij zdania rodzajnikami w odpowiedniej formie: 1) Sie schenkt … kind Sußigkeiten.. (10 pkt) 1.. 2013-10-21 14:01:37; Wpisz w podane związki frazeologiczne odpowiednie przyimki lub spójniki.. 2012-12-14 22:25:44; Wpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w bierniku (Akkusativ) tam, gdzie to konieczne.. W zdaniach twierdzących czasowniki łączą się z dopełnieniem w .Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Mochtest du wirklich .Dopasuj podane czasowniki do odpowiednich kolumn w tabeli.. Pomożesz?. Die Frau ist .Formy rodzajnika ściągniętego - podsumowanie: • z przyimkiem à. au przed rzeczownikiem rodz.. How often do you : .. 5 Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Jedno zdanie nie pasuje.. Pierwsze litery zostały podane.. Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami i rodzajnikami w odpowiedniej formie.. Podkreśl je.. Przetłumacz na j. angielski :1.. Sie müssen _____ Brücke gehen.Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

Da sehen sie eine Brücke.Uzupełnij zdania brakującymi przyimkami i rodzajnikami w odpowiedniej formie.

Nie wiemy jeszcze, co to za dywan, nie określamy go, jest to dla nas "jakiś tam" dywan.. Drugi czasownik stoi na końcu zdania w formie bezokolicznika.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. (10 pkt) 1.. 2011-02-06 20:27:02Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. 2013-07-24 13:26:35 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie : 2011-01-08 14:59:38 Uzupełnij minidialogi, wpisując czasowniki w nawiasach we właściwej formie 2020-02-12 20:51:27Uzupełnij pytania czasownikami w odpowiedniej formie.. (koleżanka ) Zastanawiam się nad (kim czym (zadania ) Zachwyciły ich (kto co (rośliny ) Przyglądam się (rysunki ) Rysuję kogo .co (kot ) Idę z .1 Uzupełnij brakujące samogłoski w wyrazach należących do podanych kategorii.. 4) Ich gehe.Przeczytaj podane zdania oznajmujące.. Er hat nur eine Medaille .Zadanie: uzupełnij zdania brakującymi czasownikami w Rozwiązanie:1 wake up 2 listen miusic 3 go to 4.. Seid ihr vor __ Turnhalle oder vor __ Schwimmbad.W pierwszym zdaniu mówimy o dywanie po raz pierwszy.. męskiego lub żeńskiego, liczby poj., zaczynającym się od samogłoski lub h niemego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt