Rodzaje sieci komputerowych prezentacja

Pobierz

Hacking komputerowy - to sytuacja, w której niepowołana do tego osoba uzyskuje dostęp do poufnych informacji znajdujących się na komputerze.. Przestępstwa komputerowe w celu zdobycia informacji.. Sieci komputerowe ze względu na zasięg dzielą się na: LAN - sieci lokalne (Local Area Network), służące do łączenia wielu urządzeń, na małych obszarach, np. w domu, biurze, zakładzie produkcyjnym;Rodzaje protokołów komunikacyjnych TCP/IP NetBEUI IPX/SPX TCP/IP - numer postaci XXX.XXX.XXX.XXX Sieci prywatne klasa A 10.1.1.1 - 10.254.254.254 klasa B 172.16.1.1 - 172.31.254.254 klasa C 192.168.1.1 - 192.168.254.254 IPX/SPX - numer generowany w karcie sieciowej NetBEUI - nazwa Podział sieci ze względu na jej organizację: Klient .Podział sieci komputerowych ze względu na zasięg wyróżnia trzy rodzaje sieci komputerowych - lokalne sieci komputerowe (LAN), miejskie sieci komputerowe (MAN) i ogólnoświatowe sieci (WAN).. Sieci te składają się z kilku do kilkudziesięciu komputerów spiętych ze sobą w konfigurację magistralową, opartą na kanale przewodowym w postaci np. kabla koncentrycznego, lub w gwiazdę (jest to gwiazda logiczna, jednakże fizycznie widziana jest jako szynamagistrala), jeśli .Rodzaje sieci komuterowych To system, w skład którego wchodzi wiele komputerów połączonych w celu wymiany danych lub programów, przesyłania pomiędzy użytkownikami poczty elektronicznej, uzyskiwania dostępu do wspólnych obszernych baz danych oraz korzystania ze wspólnych zasobów, dołączanych do sieci komputerowych poprzez wyspecjalizowany komputer zwany serwerem..

Jest wiele fizycznych układów sieci.

Wszystkie z nich odegrały, a nawet odgrywają, bardzo istotną rolę.Rozróżniamy tutaj trzy podstawowe typy sieci komputerowych: · LAN - sieć lokalna, sieć o najmniejszym zasięgu, obejmująca budynek lub grupę sąsiadujących budynków, · MAN - sieć miejska, sieć obejmująca swoim zasięgiem miasto, · WAN - sieć rozległa, sieć o dużym zasięgu, przekraczającym obszar jednego miasta - np. sieć łącząca rozsiane po kraju lub świecie oddziały przedsiębiorstwa.serwerze, po czym uaktywnić powłokę i wykonywać czynności na prawach lokalnego użytkownika sieci a nawet przejąć prawa administratora.. stacjonarne i przenośne.. Podsłuch komputerowy to przechwytywanie przez niepowołane do tego osoby informacji przesyłanych w lokalnych sieciach, a .rodzaje komputerów - Prezentacje Google.. Topologia fizyczna opisuje sposób połączenia ze sobą komputerów i urządzeń przez kanał transmisyjny.. • Typy sieci: - WAN (Wide Area Network) - LAN (Local Area Network) - Sieci kampusowe - MAN (Metropolitan Area Network) - PAN (Private Area Network) 5.zentuje zasięgi sieci komputerowych (LAN.. Wszelkiego rodzaju ataki prowadzące do blokady usług sieciowych: nuke; "zapychanie" portów; atak typu land; ping śmierci; TCP SYN; atak typu smurf;(źródło: S. Łukasz, Magia gier komputerowych, Warszawa 1998) GRY RPG Jednym z rodzajów gier zawierających przemoc to gry RPG (role-playing games)..

Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci.

Pierwsza to topologia logiczna, druga to topologia fizyczna.. Przedstawia podstawowe aktywne urządzenia sieciowe i ich zastosowanie przy budowie sieci komputerowych (karty sieciowe, koncentra-tory, przełączniki, mosty, routery).Zgodnie z definicją, sieci komputerowe to połączenia między komputerami, gwarantujące wymianę danych między nimi.. Udostępniają one swoje zasoby (pliki z danymi, drukarki czy inne urządzenia) pozostałym użytkownikom i same również pobierają dane z innych maszyn.. Typy komunikacji — komunikacja bezpołączeniowa Komunikacja bezpołączeniowa jest oparta na wysyłaniu w pełni adresowanych pakietów danych, z których każdy może być niezależnie doręczony odbiorcy..

Miejska sieć komputerowa, MAN (ang.Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych Wykład 2.

Komputer osobisty (ang. personal computer) - mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku.. Prezentacja na temat: " SIECI KOMPUTEROWE RODZAJE.. Przed-stawia podstawowe aktywne urządzenia sieciowe i ich zastosowanie przy budowie sieci komputerowych (karty sieciowe, koncentratory, przełączniki, mosty, routery).Definicja i typy sieci kompuerowych.. Oprócz komputerów elementami sieci komputerowych są protokoły komunikacyjne i urządzenia (hosty, serwery, kable lub routery itp.).. • WYKŁAD: - Adresowanie fizyczne i logiczne - Rodzaje transmisji IP - Protokół IPv4 - A dresowanie klasowe - Adresowanie bezklasowe - maski podsieci - PdiPo d zia ł na podi idsieci • WARSZTATYWARSZTATY:: - konwersja pomiędzy systemami liczbowymi - dzia łania na przestrzeni adresowej IPv4ania na .Podstawowe elementy sieci: · sieciowy system operacyjny · serwery - urządzenia lub oprogramowanie świadczące pewne usługi sieciowe, np.serwer plików, poczty elektronicznej, komunikacyjny, bazy danych, archiwizujący itp. · systemy klienta - węzły lub stacje robocze przyłączone do sieci przez karty sieciowe · karty sieciowe - adapter pozwalający na przyłączenie komputera do sieci · system okablowania- medium transmisyjne łączące stacje robocze i serwery, w przypadku sieci .Podstawowe składniki sieci to: * sieciowy system operacyjny * serwery - urządzenia lub oprogramowanie świadczące pewne usługi sieciowe, np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włącznie z kontrolą praw dostępu i funkcjami związanymi z bezpieczeństwem), serwer poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połączeń z innymi systemami lub sieciami poprzez łącza sieci rozległej), serwer bazy danych, serwer archiwizujący, itd..

Wyjaśnia bu-dowę podstawowych modeli sieciowych (ISO/OSI, TCP/IP) i przeznaczenie ich poszczególnych warstw.

Typy komputerów.. Akcja osadzona jest tu w okrutnej i przerażającej rzeczywistości, gdzie element walki z różnymi postaciami jest bardzo rozbudowany.Rodzaje sieci komputerowych.. Host, który w danym momencie posiada token, może skorzystać z medium.W zależności od sposobu pracy w sieci (tzw. architektury) rozróżnia się następujące rodzaje sieci: • peer-to-peer - gdzie wszystkie systemy komputerowe są równoprawne; • Klient-serwer - gdzie jeden z systemów komputerowych odgrywa rolę nadrzędną (tzw. serwer).Sieć LAN Najczęściej spotykany rodzaj sieci w firmach.. Służy głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści .Topologie sieci komputerowych dzielimy na dwa rodzaje.. osobistego w domu i biurze.. Sieci te zainstalowane są na niewielkim obszarze (np. w jednym budynku).Prezentacja zawiera informację na temat sieci komputerowych oraz pokazuje jak tworzyć sieci.Typy sieci LAN peer - to peer (równorzędny do równorzędnego, tj. każdy komputer może być równocześnie serwerem i klientem) serwer - klient (serwer udostępnia swoje zasoby, a klient z nich korzysta) Z uwagi na zastsowanie i wykozystanie komputerów w sieci rozróżniamy dwa rodzaje sieci LAN: System operacyjny serwera Windows 2003 Server Dopuszczalne systemy operacyjne stacji roboczych Windows 2000 Professional Windows 95, 98, Milenium Windows Workstation Windows XP Professional .Sieć typu peer to peer; W takich sieciach wszystkie komputery mogąsięze sobą komunikować na równych zasadach.. * systemy klienta .Rozkład materiału Podstawy sieci komputerowych (12) - topologie, protokoły, programy sieciowe Standardy i urządzenia sieciowe (12) - standardy i urządzenia sieciowe Adresacja IP (12) - maski, adresy Sieci przewodowe LAN (15) - Ethernet 802.3 Sieci bezprzewodowe WLAN (15) - WIFI 802.11 Sieci wirtualne VLAN i VPN (12) Routing (9) - Algorytmy routingu, routeryPrezentuje zasięgi sieci komputerowych (LAN.. Warto zaznaczyć, że o ile kiedyś składnikami sieci komputerowej były głównie komputery, o tyle dzisiaj możemy też do sieci podłączać szereg innych urządzeń, np.Sieci komputerowe — typy komunikacji 7.. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje oprogramowania sieciowego: klient-serwer, host-terminal, peer-to-peer Typy sieci lokalnych Równorzędny Serwerowy Sieci równorzędne (peer-to-peer, czyli każdy-z-każdym) Do zalet sieci równorzędnych należą prosta budowa (uruchomienie i konfiguracja nie wymaga dużej wiedzy) oraz małe koszty (brak wydatków na serwer z oprogramowaniem).Z punktu widzenia złożoności, sieci komputerowe można podzielić na grupy: LAN (Local Area Network) Jest to najpowszechniej spotykany rodzaj sieci, który składa się z kilkudziesięciu do kilkuset komputerów połączonych w miarę możliwości jednolitym nośnikiem.. •Siećkomputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.. Każde urządzenie w tego typu sieciach może być jednocześnie klientem, jakRodzaje sieci komputerowych ze względu na zasięg..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt